8800 hjortedyr ble påkjørt av bil eller tog i jaktåret 2018/2019.1500 av disse var elger.
8800 hjortedyr ble påkjørt av bil eller tog i jaktåret 2018/2019.1500 av disse var elger.

I gjennomsnitt 24 viltpåkjørsler hver eneste dag

Ca. 8800 rådyr, elg, hjort og villrein ble påkjørt av bil eller tog i jaktåret 2018/19. Dette gir i gjennomsnitt 24 viltpåkjørsler hver eneste dag. I tillegg kommer mørketall for påkjørsler som aldri blir registrert.

Publisert

Selv om 8800 virker som et veldig høyt tall, er det likevel 14 prosent færre enn jaktåret før.

I alt ble 14.100 hjortevilt registrert omkommet eller drept utenom jakta i jaktåret 2018/19, viser tall fra statistikken Avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt. Det er en nedgang på 17 prosent fra foregående jaktår da rekordmange hjortevilt omkom.

Trafikken var som vanlig den viktigste dødsårsaken. Til sammen ble 7900 drept av bil og 860 av tog.

Færre trafikkdrepte elg og rådyr

Elg og rådyr er mest utsatt i trafikken. I alt satte vel 6200 rådyr og 1500 elg livet til i trafikken i løpet av jaktåret 2018/19.

Det representerer en nedgang på 6 prosent for rådyr og 37 prosent for elg fra jaktåret før.

Det er Trøndelag som har størst nedgang i trafikkdrepte elg og rådyr, med en reduksjon på henholdsvis 236 og 157 dyr.