Statens havarikommisjon for transport skår sammen med Statens havarikommisjon for Forsvaret i 2020 og blir Statens havarikommisjon.
Statens havarikommisjon for transport skår sammen med Statens havarikommisjon for Forsvaret i 2020 og blir Statens havarikommisjon.

"Statens havarikommisjon for transport" opphører

Det gjør også "Statens havarikommisjon for Forsvaret" .

Publisert

Regjeringen har besluttet å slå sammen Statens havarikommisjon for Forsvaret (SHF) med Statens havarikommisjon for transport (SHT).

Begge de to organisasjons-navnene opphører når de samles under samme «hatt».

Den nye havarikommisjonen får (naturlig nok?) navnet Statens havarikommisjon.

Statens havarikommisjon skal være et faglig uavhengig forvaltningsorgan organisert under Samferdselsdepartementet. Sammenslåingen skjer formelt 1. juli 2020. Det arbeides nå med ulike tiltak for å legge til rette for sammenslåingen innenfor tidsfristen.