Svein Ivar Moe (t.v.) i Statens vegvesen og Lars Krangnes i Cautus Geo signerte kontrakten for skredvarsling med automatisk stengning av fylkesvei 241 i Gudvangen i juni 2019.
Svein Ivar Moe (t.v.) i Statens vegvesen og Lars Krangnes i Cautus Geo signerte kontrakten for skredvarsling med automatisk stengning av fylkesvei 241 i Gudvangen i juni 2019.

Kontrakt for skredsikring av Gudvangen-veien

Cautus Geo AS har fått i oppdrag av Statens vegvesen å etablere skredvarsling med automatisk stenging av fylkesvei 241 i Gudvangen.

Publisert

Systemet for skredvarsling etableres på Nautgrovi i Gudvangen (Aurland kommune i Sogn og Fjordane) høsten 2019.

Den kommende vinteren skal systemet varsle snøskred og stenge veien automatisk.

Geofonbasert

Mer om systemet:

  • Geofonbasert system valgt for å unngå radarforstyrrelser (mye skipstrafikk i Gudvangen).
  • Seks geofoner plasseres nær skredløpet i Nautgrovi. Signaler sendes trådløst.
  • Lyssignal med rødt lys for stengt vei etableres på fylkesvei 241.

- Vi setter opp et geofonbasert system, tilsvarende det vi har etablert på Tinnsjøveien i Telemark. Systemet vil fange opp snøskred i tidlig fase og sørge for at veien stenges såpass tidlig at ingen risikerer å kjøre inn i skredet, sier Lars Krangnes i Cautus Geo.

Han signerte kontrakten med Statens vegvesen i juni.

Cautus Geo AS

Et uavhengig selskap med hovedfokus på utvikling, etablering og drift av ulike målesystemer. Har som mål å vær en ledende og utviklende aktør innen effektive og sikre løsninger for overvåkning av konstruksjoner, landområder, vann, klima og miljø.

Cautus Geo skal stå for all drift og vedlikehold de kommende fem årene.

Turisttrafikk

- Vi har sett behov for bedre sikring av fylkesveien som brukes av fastboende på Bakka og turister i Gudvangen. Turisttrafikken er økende hele året, sier Svein Ivar Moe i Statens vegvesen.

- I området går det store og små skred gjennom hele vinteren. Systemet som etableres vil skille mellom lav og høy skredaktivitet. Det vil gi stengt vei fra 15 minutter til permanent stenging i situasjoner med høy skredaktivitet i fjellet, sier Moe.