Kraftig reaksjon

Politi og påtalemyndighet har nå ilagt vogntogsjåføren et forelegg på 8000 kroner og utestengelse fra hele Schengen-området i 2 år. 

Sjåføren kan dermed ikke kjøre transport mot vederlag i EU, Norge, Island, Sveits eller Liechtenstein.

Firmaet som eier og drifter vogntoget har fått et forelegg på 50.000 kroner.

Manglet km

- Vi fikk umiddelbart mistanke om at det var uregelmessigheter da vi gjennomgikk fartsskriveren. Sjåføren oppga at utgangspunktet for transportoppdraget var Istanbul. Vi vet at det er 3200 km fra Istanbul til Jessheim, det var på langt nær så mange km registrert, sier seniorinspektør Bjørn Uno Rogneby, faggruppe Romerike i Statens vegvesen Region øst.

Etter nærmere undersøkelser viste det seg at det var satt inn en føler og 2 kretskort i girkassa som kunne betjenes av en fjernkontroll.

- Registrerte strømbrudd på fartsskriveren er for oss en indikasjon på at noe er tuklet med i forhold til registrering av kjøre -og hviletid. Denne observasjonen viste seg å stemme.  Ved kynisk bruk av slikt utstyr, hviler eller sover ikke sjåførene når de skal, sier Rogneby.

- Vi antar at det finnes vogntog på norske veier med sjåfører som ikke har sovet et sekund på et døgn eller mer. Dette er livsfarlig i trafikken, sier han.