Borkjerner fra E134-tunnelene i Kongsberg.

Bergverksmuseet fikk lokale borekjerner

Prosjektet E134 Damåsen-Saggrenda har overlevert om lag 490 meter med borkjerner fra tre av vegtunnelene til Bergverksmuseet.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

– Takk for gaven. Det fyller ut viktige deler av Kongsberg geologiske historie og kan bidra til undervisning og forskning, sier direktør Alfhild Skaardal ved Norsk Bergverksmuseum på Kongsberg.

Tre tunneler

Det gjelder om lag 60 meter med borkjerner fra Kongsbergtunnelen, 137 meter fra Svartåstunnelen og 294 meter fra Moanetunnelen.

– Vi har registrert og kartlagt alle kjerneborprøvene fra de tre tunnelene og trenger ikke materialet fra de ulike bergartene lenger, forteller ingeniøgeolog Lars Jørgen Hole i Statens vegvesen. Han har jobbet ved E134-anlegget i Kongsberg de seneste årene.

- Takk for gaven, sier konservator Kåre Kullerud og direktør Alfhild Skaardal i Bergverksmuseet til prosjektleder for E134 Damåsen-Saggrenda, Tom Hedalen i Statens vegvesen. (Foto: Kjell Wold)

Viktig i planlegging

I forrige uke overleverte prosjektet kjerneborprøvene til Kåre Kullerud ved Bergverksmuseet i Kongsberg. Det ble tatt imot med glede på museet, forteller vegvesengeologen.

Kjerneboringene i de tre vegtunnelene skulle avdekke bergforholdene i vegtraseen, undersøke eventuelle svakhetssoner, bergoverdekning, sulfittinnhold og bergets generelle kvalitet, og inngikk som en del av planleggings- og prosjekteringsgrunnlaget for tunnelarbeidene.

– Vi fant ingen sølv- eller andre mineralforekomster i veglinjen, forteller Hole.

Powered by Labrador CMS