Adm. direktør Kenneth Brandsås i NTE Energi AS og daglig leder Kari Mette Busklein i Consto Anlegg Midt signerer avtalen.
Adm. direktør Kenneth Brandsås i NTE Energi AS og daglig leder Kari Mette Busklein i Consto Anlegg Midt signerer avtalen.

Consto skal rehabilitere dammer

Consto har fått i oppdrag å rehabilitere to dammer.

Publisert

Entreprenøren skal rehabilitere dammene Holden og Strømseter på oppdrag fra NTE Energi AS, og arbeidet vil gjennomføres i regi av Consto Anlegg Midt.

Dammene ligger i Follavassdraget, Verran kommune i Trøndelag. Dammene er reguleringsmagasin til Brattingfoss og Follafoss kraftverk.

Holden-dammen er en platedam som skal forsterkes. Frostveggen skal rives og erstattes med ny frostvegg. Det skal installeres ny varegrind og bunntappeluke, samt at rørbruddsventil med tilhørende utstyr og hus skal rives og reetableres. Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med dette inngår også i kontrakten.

- På Strømseter skal eksisterende dam og overløp forsterkes. Her skal luker og lukehus rives og nytt lukearrangement etableres. Vår kontrakt omfatter bygge- og anleggsteknisk arbeid i forbindelse med dette, opplyser Kari Mette Busklein, daglig leder i Consto Anlegg Midt.

Det har nå vært en samspillsfase, kontrakt ble inngått 7. august 2019 og oppstart på byggeplass er 1. oktober 2019. Arbeidet på dammene går delvis i parallell og arbeidene på begge dammene skal være ferdigstilt i november 2020.