Daglig leder Terje Johansen (f.h.) i Eigon Anlegg sier satsing på unge, dyktige ledere har vært en av hovedårsaken til den formidable suksessen. Her med Christoffer Trondsen (avd. leder grunnarbeid), Hosam Timraz (avd. leder næringsbygg) og  Magnus Johansen (HSEQ-leder).
Daglig leder Terje Johansen (f.h.) i Eigon Anlegg sier satsing på unge, dyktige ledere har vært en av hovedårsaken til den formidable suksessen. Her med Christoffer Trondsen (avd. leder grunnarbeid), Hosam Timraz (avd. leder næringsbygg) og Magnus Johansen (HSEQ-leder).

Tredoblet omsetningen på et år

Eiqon Anlegg i Fredrikstad har tredoblet omsetningen på et år.

Publisert

– Det har rett og slett vært en formidabel utvikling. Vi la opp til et forsiktig budsjett for 2019 på 70 millioner kroner, og så ser det nå i stedet ut til at vi ender opp med å passere 200 millioner i omsetning før året er omme. I tillegg vi en veldig god ordrereserve, sier daglig leder Terje Johansen i entreprenørselskapet Eiqon Anlegg AS.

AF Gruppen

Eiqon Anlegg AS er en del av det Lier-baserte Eiqon-konsernet som tidligere gikk under navnet Consolvo Overflate. Selskapet er majoritetseid av AF Gruppen etter at konsernet i mars i fjor økte sin andel i Eiqon-konsernet. Eiqon-konsernet driver med alt fra råbygg i betong, nybygg, bruer, fasader og tømrerentrepriser til rehabilitering av damanlegg.

Datterselskapet i Fredrikstad er delt inn i avdelingene næringsbygg, konstruksjon, rehabilitering og grunnarbeid.

Trenger flere ansatte

– Vi var 40 ansatte da vi flyttet avdelingen fra Drammen til Fredrikstad i august ifjor. Nå er vi 67 medarbeidere og må ansette flere, sier Johansen som er øverste sjef for en ledergruppe bestående av ni personer.

Eiqon Anlegg har blant bygget ny bru på idylliske Feda i Kvinesdal kommune.
Eiqon Anlegg har blant bygget ny bru på idylliske Feda i Kvinesdal kommune.

Bygg- og anleggsveteranen Johansen er overbevist om at satsing på kompetanse og unge ledertalent er de viktigste årsakene til suksessen.

Satser på unge

- Vi var 40 ansatte da vi flyttet avdelingen fra Drammen til Fredrikstad i august i fjor. Nå er vi 67 ansatte og trenger flere, sier daglig leder Terje Johansen (nr. to fra venstre). Her flankert av Hosam Timraz (t.v.), Magnus Johansen og Christoffer Trondsen.
- Vi var 40 ansatte da vi flyttet avdelingen fra Drammen til Fredrikstad i august i fjor. Nå er vi 67 ansatte og trenger flere, sier daglig leder Terje Johansen (nr. to fra venstre). Her flankert av Hosam Timraz (t.v.), Magnus Johansen og Christoffer Trondsen.

– De fleste av oss i ledergruppa har lokal tilhørighet og er utdannet her i Fredrikstad, men hovedårsaken til den positive utviklingen er nok at vi har valgt å ansette nyutdannede ingeniører som vi deretter gir mye tillit og ansvar. I tillegg har vi en enestående gjeng i produksjonen som er svært faglig sterke og effektive, sier Eiqon Anlegg-sjefen som selv har lang erfaring som leder i både offentlig og privat sektor.

Frihet under ansvar

– Det er mye frihet under ansvar her i selskapet. Det er rett og slett veldig motiverende når man kommer inn som nyutdannet, blir vist så mye tillit og får mulighet til å påvirke både egen og selskapets utvikling. Da får du lyst å gi mest mulig tilbake, sier avdelingsleder for grunnarbeid, Christoffer Trondsen fra Fredrikstad som har vært i selskapet i to år.

Bra marked

Daglig leder Terje Johansen bekrefter at den voldsomme veksten selvsagt også skyldes at bygg- og anleggsmarkedet er veldig godt for tiden.

– Vi satser nå hardt innen samferdsel, og da spesielt innen bygging og vedlikehold av bruer over hele landet. I tillegg gjør vi det bra innen næringsbygg, spesielt her i Østfold, sier Johansen som har tro på fortsatt sterk vekst i Fredrikstad-selskapet i årene som kommer.

PS: Eiqon-konsernet planlegger å også flytte lageret til Fredrikstad. Dette vil skje neste år.