Et av FB Maskins kjerneområder, er oppdrag som utføres med veihøvel.
Et av FB Maskins kjerneområder, er oppdrag som utføres med veihøvel.

Sartor Maskin kjøper FB Maskin

Sartor Maskin AS har kjøpt 70% av aksjene i FB Maskin AS, samt inngått opsjonsavtale på å kjøpe de resterende 30%.

Publisert

FB Maskin, som har tilhold i Åsane (Bergen), har bergensregionen og midthordaland som markedsområde. Selskapet har sin spisskompetanse innen avretting/høvling og valsing og har innen denne nisjen en dominerende markedsposisjon i regionen.

FB Maskin omsatte i 2018 for ca. 23 millioner kroner og har 12 ansatte.

Selskapet var grunnlagt i 1984 og har vært eid av Anfinn Flagtvedt, Johnny Flagtvedt og Odd Blindheim gjennom selskapet FB Holding.

Johnny er pensjonist, men Anfinn og Odd blir med videre som nøkkelpersonell i driften. Med sin lange erfaring, vil de få i oppgave å lære opp nye maskinførere på veihøvel, samt ivareta kunderelasjoner som er bygget opp gjennom et langt samarbeid med «de fleste anleggsfirmaer i regionen».

Fortsetter som eget selskap

FB Maskin skal fortsette som selvstendig selskap og tilby tjenester innen høvling og valsing til både andre aktører i bransjen, og til private og offentlige byggherrer.

Sartor Maskin har som mål å være en aktiv eier og gjennom konsernet tilby støttefunksjoner for videre utvikling av selskapet.

Daglig leder i Sartor Maskin, Arild Bøthun, har tatt over som styreleder, mens Kåre Bjorøy og Anfinn Flagtvedt blir styremedlemmer.

Takker for tilliten

Sartor Maskin, med base på Straume, vil etter oppkjøpet ha en samlet omsetning på ca. 450 millioner kroner årlig, inkludert tilknyttede selskap. Det blir totalt ca. 135 ansatte i selskapene samlet.

- Vi kjenner selskapet etter mange år som kunde. Vi er veldig fornøyde med at eierne av FB Maskin ga oss tilliten til å ta stafettpinnen videre i utviklingen av et fint selskap med så sterk markedsposisjon innen sin nisje. Dette passer godt inn i vår strategi, der vi tillegg til gravemaskiner og transport har avdelinger for boring og sprenging, fjellsikring, brønnboring- og fundamentering, maskintransport, asfaltfresing, VA-teknikk, samt eiendomsutvikling og totalentrepriser på byggeprosjekter, sier daglig leder i Sartor Maskin, Arild Bøthun.