Samferdselsminister Jon Georg Dale ønsker blant annet å sette opp fartsgrensen fra 70 til 80 km/t på deler av strekningen E18 Vinterbro i Akershus til Østfold grense.Her er fotografert ved E18 ved avkjøringen til Skotbu, Skotbuveien i Akershus.
Samferdselsminister Jon Georg Dale ønsker blant annet å sette opp fartsgrensen fra 70 til 80 km/t på deler av strekningen E18 Vinterbro i Akershus til Østfold grense.Her er fotografert ved E18 ved avkjøringen til Skotbu, Skotbuveien i Akershus.

Foreslår høyere fartsgrense på flere strekninger

Se hvilke det gjelder.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

- Riktige fartsgrenser er vesentlig for å kunne utnytte vei-infrastrukturen best mulig. Den respekten trafikantene har for skiltede fartsgrenser avhenger også av at grensene virker fornuftige og logiske ut fra hvordan trafikantene selv oppfatter forholdene. Derfor vil vi nå øke fartsgrensene på flere strekninger rundt om i hele landet, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Seks strekninger

Forslaget til nye fartsgrenser sendes i dag (22. august 2019) på høring fra Vegvesenet. Endringene vil kunne tre i kraft i september.

- Vi vil gjøre reisehverdagen til folk så enkel, sikker og effektiv som mulig. For å få til dette har investeringer i nye veiprosjekter hatt høy prioritet de siste årene, og standarden på veiene er hevet for at transporten skal gå raskt, effektivt og sikkert. Da er det også naturlig å se på hvilken fartsgrense som er rett på de ulike strekningene. Vi foreslår derfor nå å endre fartsgrensen på seks ulike strekninger rundt om i landet, sier Dale.

Forslaget gjelder disse strekningene:

  • E18 Østfold, Marker kommune: En strekning på 0,6 km blir skiltet opp fra 70 km/t til 90 km/t, mens en annen strekning på 1,5 km blir skilta opp fra 70 km/t til 80 km/t.
  • E136 Møre og Romsdal, Ålesund kommune: En strekning på 4,1 km blir skiltet opp fra 70 km/t til 80 km/t.
  • Rv 80 Nordland, Bodø kommune: En strekning på 1 km blir skiltet opp fra 70 km/t til 80 km/t.
  • E18 Vinterbro i Akershus til Østfold grense: Deler av strekningen blir skiltet opp fra 70 km/t til 80 km/t.
  • E16 Kløfta – Kongsvinger: Strekningen Kløfta – Nybakk blir skiltet opp fra 90 km/t til 100 km/t, mens strekningen Slomarka – Kongsvinger blir skiltet opp fra 90 km/t til 100 km/t.
  • E6 i Gudbrandsdalen, Hundorptunellen og Teigkamptunellen: Det blir skiltet opp fra 80 km/t til 90 km/t i tunnelene.

Skal evalueres

Fartsgrenseendringene vil bli evaluert etter ett og tre år.

I evalueringen skal trafikksikkerheten vurderes, og det skal gis en konkret vurdering av om fartsgrenseendringen har påvirket samfunnsnytten.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS