Fra venstre: Hans Fredrik Wittusen, Oddvar Strand, Olav Tenden, Per Ole Tenden, Stig Aamelfot, Egil Lorentzen.
Fra venstre: Hans Fredrik Wittusen, Oddvar Strand, Olav Tenden, Per Ole Tenden, Stig Aamelfot, Egil Lorentzen.

Norsk Gjenvinning kjøper Tenden-selskap i Stryn

- Vi er glade for muligheten til å bli en del av NG-konsernet, sier Olav Tenden og Per Ole Tenden, som er hovedeiere før kjøpet.

Publisert

Norsk Gjenvinning (NG) har inngått avtale om å erverve O Tenden Holding AS, med datterselskapene Tenden MiIjø AS og Miljøkvalitet AS.

O Tenden Holding AS har hovedsete i Stryn, i Sogn og Fjordane, og komplementerer Norsk Gjenvinnings eksisterende tilstedeværelse i Nord-Vest. O Tenden Holding med datterselskapene går inn som majoritetseid selskap under Norsk Gjenvinning AS, i Norsk Gjenvinning-konsernet.

- Vi har i mange år hatt et godt samarbeid med Tenden-gruppen både som leverandør og kunde. Deres sterke merkevare og gode kunderelasjoner gjør dem til en dyktig aktør i sitt lokalmarked. Når vi nå fikk anledning til å bli største eier i Tenden, gir dette Norsk Gjenvinning en spennende mulighet til å utvide sin geografiske tilstedeværelse i regionen, sier Egil Lorentzen, divisjonsdirektør Divisjon Gjenvinning.

En solid gjenvinningsbedrift

Tenden Miljø AS og Miljøkvalitet AS tilbyr komplette avfallshåndteringstjenester. Selskapene skal videreføres som egne selskaper og brands, på tilsvarende måte som iSekk, Løvås, TomWiI, Humlekjær & Ødegård med flere hos NG.

Dette gjør at konsernet beholder de sterke merkevarene i lokalmarkedene, samtidig som man kan utnytte stordriftsfordeler som styrker industrialiseringen i verdikjeden på Nord-Vestlandet.

- Vi er glade for muligheten til å bli en del av NG-konsernet og ser frem å jobbe tett sammen med Stig Aamelfot og gjenvinningsdivisjonen, samt Divisjon Downstream og konsernet forøvrig. Vi ser klart hvilke fordeler dette vil gi oss for å kunne tilby stadig bedre tjenester til våre kunder, og ser med optimisme på hva vi kan få til av vekst og styrket økonomi for virksomheten, sier Olav Tenden og Per Ole Tenden, som i dag er hovedeierne i O Tenden Holding.

Ledelse og styre

O Tenden Holding vil være majoritetseid av Norsk Gjenvinning AS og være organisert under regionsjef Stig Aamelfot.

Familien Tenden, gjennom Tenden Eigedom AS, vil fortsette som medeier. Per Ole Tenden vil ha rollen som daglig leder i selskapet, og Olav Tenden vil jobbe som prosjektleder og forretningsutvikler, i tillegg til å sitte i styret sammen med Stig Aamelfot og Paal Skoe fra NG.