Iveco Daily er en av elbilene på markedet som kan benytte seg av muligheten til å kjøre med 4250 kg totalvekt med B-førerkort som kompensasjon for økt egenvekt.
Iveco Daily er en av elbilene på markedet som kan benytte seg av muligheten til å kjøre med 4250 kg totalvekt med B-førerkort som kompensasjon for økt egenvekt.

«Innført i skjul»

Fra 1. april har du kunnet kjøre varebil med tillatt totalvekt på 4250 kg med B-førerkort.

Publisert

Høsten 2018 sendte samferdselsministeren ut en pressemelding om at varebiler på inntil 4250 kg i fremtiden ville kunne føres med B-førerkort.

I ettertid har det vært tyst fra departementet og dersom det gjøres et googlesøk, finner du bare omtaler, blant annet fra AT.no, vedrørende pressemeldingen fra Samferdselsdepartementet 26. november 2018 om at forslaget skulle ut på høring.

Høringsforslaget ble sendt ut 19. desember og 27. mars 2019 ble altså forskriften endret med virkning fra 1. april.

Det settes noen vilkår for den  økte vektgrensen: Det må være over to år siden du fikk førerkortet og vekten utover 3500 kg må kun kompensere for økt egenvekt sammenlignet med tilsvarende bil med forbrenningsmotor, med andre ord kan ikke den ekstra vekten benyttes til å få mer lastekapasitet.

Utdrag fra Førerkortforskriften

  • 3-5 andre ledd ny nr. 4 skal lyde:

4. Innehaver av EØS-førerkort for klasse B utstedt for minst to år siden kan føre motorvogn som:

a) har tillatt totalvekt over 3 500 kg, men ikke over 4 250 kg der vekten som overstiger 3 500 kg utelukkende skyldes den ekstra vekten som følger av fremdriftssystemet, sammenlignet med fremdriftssystemet i en motorvogn av samme dimensjoner, som er utstyrt med forbrenningsmotor med elektrisk tenning eller kompresjonstenning, og at lastekapasiteten ikke har økt

b) er registrert i gruppe N 2, som definert i kjøretøyforskriften § 2-2 nr. 3 bokstav b

c) bruker alternative drivstoff, som definert i forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy § 5-2 bokstav k, og

d) er registrert i Norge og vilkårene er dokumentert med merknad i vognkortet eller er registrert i annen EØS-stat og dokumentasjonen på vilkårene knyttet til motorvognen foreligger på norsk, svensk, dansk eller engelsk og medbringes under kjøring.