GJENGER: Brøytestikkene på 1,8 m er laget av ­resirkulert PP-plast, og stikkespissen på ca. 25 cm er en selvgjengende skrue i en kraftig plastlegering.
GJENGER: Brøytestikkene på 1,8 m er laget av ­resirkulert PP-plast, og stikkespissen på ca. 25 cm er en selvgjengende skrue i en kraftig plastlegering.

Skrur brøytestikkene

OPPFINNELSE: RoadTech AS og Statens vegvesen tester i høst en ny måte å feste brøytestikker på. På en samlet strekning på 80 km skal ca. 5000 brøytestikker skrues fast i bakken under fart. Testingen av den nye metoden så langt er lovende.

Publisert Sist oppdatert

De tre strekningene hvor det nye systemet testes, er 20 km på fylkesvei 240 på Ringerike, 20 km på E6 Dovrefjell og 40 km på fylkesvei 65 i Surnadal.

NYHET: RoadTechs nye stikkeutsetter er festet på en 20 m lang bom som igjen er festet på et maskinflak. En servomotor og et kjede sørger for bevegelsen opp og ned bommen, synkronisert med bilens hastighet.
NYHET: RoadTechs nye stikkeutsetter er festet på en 20 m lang bom som igjen er festet på et maskinflak. En servomotor og et kjede sørger for bevegelsen opp og ned bommen, synkronisert med bilens hastighet.
STIKKELAGER: Brøytestikkene er lagret i garasjen til oppfinner Peder Kr. Strømsvåg som sammen med samboer Marleen Vlieland monterer spissene på brøytestikkene.
STIKKELAGER: Brøytestikkene er lagret i garasjen til oppfinner Peder Kr. Strømsvåg som sammen med samboer Marleen Vlieland monterer spissene på brøytestikkene.

Pilotprosjektet støttes av Innovasjon Norge.

Innfrir

- I all beskjedenhet kan jeg vel si at så langt har den nye metoden innfridd, sier oppfinneren Peder Kr. Strømsvåg (53) i RoadTech AS (tidligere Strømsvåg Engineering AS) på Tingvoll på Nordmøre.

Dette er ikke Strømsvågs første oppfinnelse. Han har blant annet «foret» oppdrettsnæringen med innovative løsninger.

Selvgjengende skrue

Brøytestikkene på 1,8 m er laget av resirkulert PP-plast, og stikkespissen på ca. 25 cm er en selvgjengende skrue i en kraftig plastlegering.

Strømsvågs nye «skrumaskin» er produsert av Hetec AS på Hønefoss. Maskinen er festet på en 20 m lang bom – som igjen er festet på et maskinflak.

Flaket er montert på en Volvo lastebil som Volvo Norge har stilt til rådighet.

5 km fart

I førerhuset har sjåføren et panel som utsettingen styres fra. Bilen kjører med 5 km/t, og en servomotor og et kjede driver skruenheten ned-/oppover bommen (se bildet).

Farten mellom bil og servomotor er synkronisert, og utsettingen/skruingen av ei stikke tar ca.3 sekunder. Når stikkemaskinen er kommet helt bakerst på bommen, servo-kjøres maskinen frem til bakkant av førerhuset og ny brøytestikke mates manuelt. Og slik settes stikke etter stikke på hver 50 m i 5 km-fart.

Større fart

- Nå mates maskinen manuelt, og bakgrunnen er for at vi skal se at systemet virker. Og så langt har det gjort det. På sikt skal matingen av stikkemaskinen skje automatisk. Vi ser også på muligheten til å sette ut brøytestikkene i 9 km/t, sier Strømsvåg.

Fordeler

Strømsvåg peker på fordelene med RoadTech-metoden: Stikkene sitter langt bedre fast i bakken. De settes ut i bevegelse mens biler er i bevegelse, og det dobler kapasiteten i forhold til dagens løsning.

Det gir økt trafikksikkerhet i og med at kjøretøyet er i bevegelse, HMS-fordel for operatøren, redusert drivstofforbruk, redusert C02-utslipp og redusert vedlikehold av kjøretøyet.  

Sitter «dønn»

Sjefingeniør Bård Nonstad ved seksjon drift, vedlikehold og vegteknologi i Statens vegvesen, deltar i pilotprosjektet.

- Det er ingen tvil om at brøytestikkene med denne metoden sitter bedre fast enn med dagens løsning. Vi har foretatt noen enkle tester med hvor mye mer kraft som trengs for å «røske» opp stikkene. En må nok bruke to til ganger mer kraft for få «skrustikkene» opp. Ved at stikkene sitter bedre, må vi regne med mindre svinn av brøytestikker. Stikker som ikke sitter godt, kan vinden blåse ned i grøfter/kanter. Det er også personer som fjerner brøytestikker. Til våren skal vi gjennomføre en «vareopptelling» av stikkene på de tre teststrekningene, sier Bård Nonstad.

Sikkerhet

- Vi ser også store fordeler ved at utsettingen skjer i fart. Det øker trafikksikkerheten, og metoden gir også betydelige HMS-fordeler for operatøren, sier sjefingeniør Bård Nonstad.