Byrådsleder Raymond Johansen i aksjon med en Zeron gravemaskin i tomta til det nye Oslo storlegevakt.
Byrådsleder Raymond Johansen i aksjon med en Zeron gravemaskin i tomta til det nye Oslo storlegevakt.

Markerte anleggsstart med en Zeron gravemaskin

Byrådsleder Raymond Johansen åpnet anleggsdelen av prosjektet Oslo storbylegevakt med en splitter ny Zeron ZE85, elektrisk gravemaskin, fra Nasta.

Publisert

På gamle Aker Sykehus sin tomt, utvikler og planlegger Oslo Kommune ved Omsorgsbygg Oslo KF og ÅF Advansia kommunes nye storbylegevakt.

Dagens hovedlegevakt i Oslo har for liten kapasitet til å dekke nåværende og fremtidig forventet aktivitet, samt at deler av bygningsmassen er i svært dårlig forfatning.

Skanska signerte i januar 2019 kontrakt med Omsorgsbygg for byggingen av den nye legevakten.

Forprosjekt del 1 var ferdig 1. september 2018. Reguleringsplanen ble vedtatt før sommeren 2019. Politisk finansieringsvedtak planlegges i oktober/november 2019.

Parallelt med dette er tomten klargjort for graving i 2019. Dette innebærer omlegging av eksisterende infrastruktur, etablering av anleggsveier og riving av to bygg på tomten.