Kontrakten omfatter drift og vedlikehold av E6 Vingrom-Hjerkinn, E136 Dombås-Bjorli og riksvei 15 Otta-Strynefjellet, som til sammen utgjør ca. 400 kilometer. Kontraktsperioden er 2020-2025.

Mål om lavere konfliktnivå

- Vi inviterer alle tilbydere til å komme med konkrete innspill til utformingen av en av våre største driftskontrakter frem til nå, sier seksjonssjef for drift og vedlikehold Asbjørn Stensrud i Statens vegvesen.

- Målet med innspillene, er å få tidlig involvering av bransjen og aktuelle tilbydere, der bransjen kan være med på utformingen av kontrakten for at vi skal få felles forståelse av hva oppdraget gjelder og dermed gjøre samarbeidet enklere og konfliktnivået lavere, sier han.

- Vi har også en målsetning om at dette vil gi mer vei for pengene og at trafikantene vil merke dette i form av enda bedre kvalitet.

Kontraktinnspill

Statens vegvesen har tidligere hatt en dialogkonferanse i tilknytning til denne kontrakten og mottatt mange innspill.

- Nå ønsker vi konkrete innspill til alle sider av kontrakten, sånn som prosesstekst, enhetspriser for mengdebaserte oppgaver, kontraktbestemmelser inkludert rutiner, oppfølging, dokumentasjon og mye mer, sier Stensrud.

Drifts- og vedlikeholdskontrakten, som er tenkt tildelt en hovedentreprenør, starter med E6 og E136 fra 1. september 2020 mens riksvei 15 blir en del av kontrakten fra 1. september 2021. Kontrakten har en varighet på fem eller seks år med ett års opsjon.

Frist for å komme med innspill til storkontrakten er 22. september. Kontrakten skal etter planen lyses ut i desember 2019.

Invitasjonen til bransjen om å komme med innspill, er offentliggjort på Doffin – Database for offentlige innkjøp.