Lysgården er på ca. 12.000 m² og 82 % av arealet er utleid. Kontorbygget samler Veidekkes virksomhet i Trondheim og er for øvrig utleid til Sweco og DNV med langsiktige leieavtaler. Det pågår forhandlinger om utleie av resterende areal i bygget. Eiendommen ble byggestartet høsten 2017 og ferdigstilt i juni 2019, og den er sertifisert etter miljøstandarden Breeam Excellent.
Lysgården er på ca. 12.000 m² og 82 % av arealet er utleid. Kontorbygget samler Veidekkes virksomhet i Trondheim og er for øvrig utleid til Sweco og DNV med langsiktige leieavtaler. Det pågår forhandlinger om utleie av resterende areal i bygget. Eiendommen ble byggestartet høsten 2017 og ferdigstilt i juni 2019, og den er sertifisert etter miljøstandarden Breeam Excellent.

Veidekke og Kjeldsberg selger kontorbygg

Veidekke Eiendom AS og R. Kjeldsberg AS har inngått avtale med Campus Sluppen AS om salg av kontorbygget Lysgården som ligger på Sluppen i Trondheim.

Publisert

Salgssummen er 440 millioner kroner, med en resultateffekt på 40 millioner kroner for Veidekke.

Lysgården er på ca. 12.000 m² og 82 % av arealet er utleid. Kontorbygget samler Veidekkes virksomhet i Trondheim og er for øvrig utleid til Sweco og DNV med langsiktige leieavtaler. Det pågår forhandlinger om utleie av resterende areal i bygget. Eiendommen ble byggestartet høsten 2017 og ferdigstilt i juni 2019, og den er sertifisert etter miljøstandarden Breeam Excellent.

Kjøper er Campus Sluppen AS, et prosjekt tilrettelagt av Pareto Securities der R. Kjeldsberg AS er største eier.

- Vi er meget fornøyde med å ha gjennomført enda et kjøp av en topp moderne kontoreiendom på Sluppen, sier Eirik Østby i Pareto.

Lysgården har kvaliteter langt ut over det ordinære. Bygget bruker lærende teknologi utviklet i samarbeid med Siemens, noe som vil sette en helt ny standard for fremtidens kontorbygg.

- Lysgården viser hvordan vi i Veidekke bruker vår samlede kompetanse som entreprenør og eiendomsutvikler til å tilby ekstraordinære kvaliteter til gode markedsbetingelser. Dette betaler seg i form av høy attraktivitet for bygget og vi har allerede startet jakten på nye næringsprosjekter, sier Pål Aglen, administrerende direktør i Veidekke Eiendom.