Nyheten NoiseGuard-DXi skal redusere støyutslipp fra borerigger i Ranger DXi-serien betydelig.
Nyheten NoiseGuard-DXi skal redusere støyutslipp fra borerigger i Ranger DXi-serien betydelig.

Reduserer støy

Sandvik lanserer nye løsninger for å redusere støy fra topphammer-borrigger.

Publisert

Sandvik Mining and Rock Technology introduserer to nye løsninger for å redusere støyutslipp ved boring med topphammer-borrigger.

De nye alternativene for Ranger DXi-serien og Dino DC410Ri borerigger bidrar til å redusere skadelig støy på bygg- og anleggsplasser samt i steinbrudd.

Isolerer borhammeren

Mange entreprenører møter stadig mer restriktive støygrenser, spesielt i byområder.

NoiseGuard-DXi er en helt lukket konstruksjon som skal gi opp til −12,9 dB støyreduksjon i A-vektet lydtrykk innenfor en radius av 16 meter.
NoiseGuard-DXi er en helt lukket konstruksjon som skal gi opp til −12,9 dB støyreduksjon i A-vektet lydtrykk innenfor en radius av 16 meter.

De nye løsningene introdusert av Sandvik er ikke bare gunstige for områdene rundt, de reduserer også operatørers og arbeidsplassens eksponering for skadelige støynivåer, og gir dermed et mer komfortabelt arbeidsmiljø.

Hovedkilden til støy fra en borerigg, er selve borhammeren som utgjør opptil 75 prosent av det totale lydeffektenivået fra en borerigg. Begge de nye Sandvik-løsningene reduserer lydnivået rundt boreriggen ved å isolere borhammeren og stanghåndteringssystemet i en støydempende struktur.

Disse løsningene er spesielt effektive for å undertrykke de mest forstyrrende borestøyfrekvensene, mellom 2500 og 10.000 Hz.

NoiseGuard

NoiseGuard-DXi reduserer støyutslipp fra borerigger i Ranger DXi-serien (maks 27 kW borhammer, anbefalt hulldiameter 51–127 mm / 2 ”–5”) designet for både anlegg og steinbrudd. NoiseGuard-DXi er en helt lukket konstruksjon som gir opp til −12,9 dB støyreduksjon i A-vektet lydtrykk innenfor en radius av 16 meter.

I denne måleavstanden er støyreduksjonen sammenlignet med uforminsket lydtrykk opp til 95 prosent. NoiseGuard-DXi-alternativet har et kamera som gjør at operatør kan se borestrengen selv med dørene lukket. I tillegg har den en en-bolts løsning for demontering, som skal sikre raskt og enkelt vedlikehold.

For støyreduksjon av de klassiske boreriggene i Ranger DX-serien, har det lenge vært en løsning kalt NoiseGuard-DX.

NoiseShield

NoiseShield-DC er en enkel, kompakt løsning for de mindre boreriggene uten hytte. Dino DC410Ri (14 kW borhammer, anbefalt hulldiameter 51–76 mm / 2 ”–3”) med systemet passer godt på urbane arbeidsplasser.

Selv om det ikke er helt lukket, tilbyr NoiseShield-DC opptil en −7,5 dB reduksjon i A-vektet lydtrykk ved å lede borestøyen oppover gjennom en åpen topp, vekk fra operatøren og områdene rundt. Denne reduksjonen tilsvarer 82 prosent reduksjon i støytrykk innenfor en radius på 16 meter fra boreriggen.

Standarder

Krav for å begrense støy for borrigger stammer fra flere internasjonale og nasjonale kilder, for eksempel EU-direktiver, forskjellige sikkerhetsstandarder, helse- og sikkerhetslovgivning og miljøbestemmelser.

Målingene ovenfor representerer A-vektet lydtrykk (LpAd) nivåer i henhold til sikkerhetsstandarden EN 16228-1, som bruker metodene standardisert i SFS EN ISO 3744: 2010 for å bestemme lydeffektenivået til en støykilde.