Lars Arne Brøttem, konsernsjef i nye Nor-log Gruppen, baserer driften på tillit og god «match» med kollegene.
Lars Arne Brøttem, konsernsjef i nye Nor-log Gruppen, baserer driften på tillit og god «match» med kollegene.

Tok grep – og han lykkes

Lars Arne Brøttem tok grep. I dag leder han en svært konkurransedyktig bransjeaktør på vei mot milliarden i årlig omsetning.

Publisert

Nye Nor-Log Gruppen omfatter 415 ansatte, 10 lokasjoner, 7 terminaler, 210 lastebiler og 180 tilhengere, og forventer en omsetning på ca. 700 mill. kroner i 2019.

- Viljen til å lykkes og skape merverdi gjennom eget arbeid vil alltid være avgjørende, understreker den forholdsvis ferske konsernsjefen i Nor-Log Gruppen AS.

44-åringen fra Klæbu i Trøndelag fremstår med en myk lederstil, og med stor tillit i bunn.

Brøttem finner det vanskelig å karakterisere seg selv på vårt spørsmål om å beskrive sin lederstil. Men en ting er han imidlertid klar på:

- Tillit er avgjørende i alle samarbeidsrelasjoner både i arbeid og fritid.

Miniekspress og Suldal Transport

Nor-Log Gruppen omfatter Miniekspress-selskapene og Suldal Transport med over ti lokasjoner og syv terminaler, og som nå har styrket posisjonen under felles logo, etter flere års samarbeid.

Nor-Log Gruppens konsernsjef Lars Arne Brøttem er kommunikasjon et hovedprinsipp. Det er Suldal Transports Sven Ola Haugen skjønt enig i.
Nor-Log Gruppens konsernsjef Lars Arne Brøttem er kommunikasjon et hovedprinsipp. Det er Suldal Transports Sven Ola Haugen skjønt enig i.

Nor-log Gruppen AS har kjøpt alle aksjene i begge selskaper, men Suldal Transport AS og alle Miniekspress-selskapene består som før, med lokal ledelse og styring slik kundene er vant til.

Fremtidsrettet

– Og hvordan begrunner du den nye, positive fremveksten?

- Vi er nå i stand til å møte fremtiden på en tryggere og mer offensiv måte. Ikke minst vil et styrket samarbeid skape flere norske arbeidsplasser i norsk transportbransje. I tillegg gir samarbeidet begge selskapene fortrinn gjennom økt geografisk dekning og forsterket kundetilbud. Begge selskapene er solid fundamentert på et felles verdigrunnlag i den hensikt å være lokalt forankrede kvalitetsleverandører med dyktige ansatte som er stolte av jobben som utføres – hver dag, hele året, sier en fremoverlent konsernsjef.

God ballast

Trønderen Lars Arne Brøttem har en bachelor fra Høgskolen i Molde, samt økonomi og ledelsesutdannelse fra Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Etter utdannelsen begynte han som trainee i Linjegods, og deretter logistiker. Etter hvert gikk han inn som sentral logistikksjef i Schenker og til slutt Salgs- og Markedsdirektør i samme selskap med ansvar for salg, kundeløsninger og KAM-organisasjonen.

I 2017 fikk han rollen som konsernsjef i Miniekspress-selskapene med hovedadministrasjon i Sandefjord. Fra juni i år er han konsernsjef i Nor-log Gruppen, morselskapet for selskapene i Miniekspress og Suldal Transport.

Solid drivkraft

– Alt dette bærer preg av stort engasjement. Hva er drivkraften?

- Det er å få organisasjonen til å fungere godt til beste for kundene. Nor-log Gruppen skal være best i Norge på temperaturregulert gods. Det er strenge krav til presisjon og det krever grundige forberedelser i partnerskap med kundene. Vårt ansvar i ledelsen er å tilrettelegge for at våre dyktige medarbeidere skal få gjort sine oppgaver der ting virkelig foregår, sier Brøttem og understreker:

- Der ting foregår, er ute på vegen og ute i felten, hvor sjåførene, befrakterne og alle de andre ansatte som hver dag jobber i samspill med kundene. Uten våre dyktige medarbeidere og deres fantastiske innsats, samt krevende kunder, hadde vi ikke vært der vi er i dag.

Brøttem fremhever også at denne innsatsen gir stor motivasjon til å ta del i medarbeidernes hverdag, og at en får føle på den faglige stoltheten over jobben som utføres for selskapets kunder.

– Et godt transportfaglig håndverk legger til rette for ny vekst. På denne måten ønsker vi å skape nye, trygge arbeidsplasser i norsk transportbransje, sier en engasjert Brøttem.

- Hva er dine sterkeste sider og ressurser?

- Jeg har jo god ballast fra Schenker-systemet og kanskje særlig i analyse og planlegging av logistikkløsninger. Jeg er nok en analytisk type som liker å forholde meg til fakta, og trives nok aller best med å legge til rette for at andre kan skinne og spille på lag.

- Hva er det viktigste for å opprettholde en god transport og logistikk?

Samhandling er kjøreregel nummer én i Nor-log, kan sjåfør Jan Tore Kristiansen og konsernsjef Lars Arne Brøttem konstatere.
Samhandling er kjøreregel nummer én i Nor-log, kan sjåfør Jan Tore Kristiansen og konsernsjef Lars Arne Brøttem konstatere.

- God faktabasert planlegging, totalperspektiv og forståelse for hvor viktig transport- og logistikkløsningene er for kundene og samfunnet for øvrig.

- Hvor trykker skoen mest i dag?

- Her vil jeg trekke frem utfordringen med sjåførrekrutteringen. Som bransje må vi synliggjøre viktigheten av yrkessjåførfaget og i størst mulig grad legge til rette for ny-rekruttering. For oss er det viktig å utvise profesjonalitet og seriøsitet i alt vi gjør, gjennom dette skapes tillit og anerkjennelse. Dermed skapes rom for å synligjøre viktigheten av yrkessjåførfaget. Vi bruker en del ressurser på rekruttering, som oftest på grunn av vekst. Heldigvis blir sjåførene lenge hos oss når de først har begynt.

I god skole

- Har du et forbilde som leder – i så fall hvem og hvorfor?

- Jeg har, og har hatt, mange dyktige ledere opp gjennom årene. En av dem som tidlig i min arbeidskarriere etterlot inspirerende spor for min egen lederstil er tidligere regiondirektør i Linjegods og Schenker Ove Harald Pedersen. Han hadde en fantastisk evne til å få sine medarbeidere til å skinne gjennom stor tillit og tydelig ansvar.

- Du og dine kolleger er vår viktigste ressurs, kan konsernsjef Lars Arne Brøttem fortelle terminal-ansatt, Sindre Isaksen.
- Du og dine kolleger er vår viktigste ressurs, kan konsernsjef Lars Arne Brøttem fortelle terminal-ansatt, Sindre Isaksen.

- Hvordan tenker du når du ansetter folk?

- Foruten å bli godt kjent med personen og at «kjemien stemmer», forsikrer jeg meg alltid om at personen kjenner, aksepterer og lar seg motivere av vår strategi og våre verdier. Altså slikt som profesjonell, kvalitetsbevisst, kundeorientert og effektiv. Utdannelse og erfaring som passer til stillingen er viktig, men ikke avgjørende. Viljen til å lykkes og skape merverdi gjennom eget arbeid vil alltid være avgjørende, sier Lars Arne Brøttem.

Miniekspress

100 prosent privateide Miniekspress Transport AS ble etablert i Sandefjord i 1979. Siden har Miniekspress-selskapene spesialisert seg på temperaturregulerte transport- og distribusjonsløsninger.

I tillegg til distribusjonsløsninger tilbys en betydelig andel linjetrafikk mellom Sør- og Nord-Norge, internt i Nord-Norge og på strekningen Vestfold-Trondheim og Vestfold-Stavanger. Konsernet har blitt en av de største aktørene på modulvogntog i Nord-Norge.

Suldal Transport

Suldal Transport er blant de største private transportørene i Norge og er en operativ sammenslutning av seks godsselskap. Selskapet ble etablert allerede i 1919 og som i år markeres med 100 års-jubileum.

Selskapet har et solid fotfeste i Sør-Norge, gjennom matvaredistribusjon, stykkgodsdistribusjon og kranbiler på en rekke lokasjoner. I tillegg kommer en stor andel linjetrafikk mellom Haugesund/Stavanger og Oslo og kystlinjen mellom Stavanger-Haugesund-Bergen.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS