FCC Construcción er valgt til å bygge E6-strekning i Trøndelag. Esther Alcocer Koplowitz er en av eierne og styreleder i det spanske FCC-multimilliard-konsernet der «Construcción» kun er ett av flere bein konsernet står på.

FCC Construcción valgt til bygging av E6-strekning

Antatt kontraktsverdi er på ca. 2,6 milliarder kroner.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Nye Veier AS har besluttet at det spanske entreprenørselskapet FCC Construcción S.A, sammen med rådgiverfirmaet Rambøll Norge AS, går videre til konkretiseringsfasen for byggingen av E6 mellom Ulsberg og Vindåsliene. Kontrakten har en antatt verdi på ca. 2,6 milliarder kroner.

Nye Veier skal bygge ny firefelts motorvei fra Ulsberg i Rennebu kommune til Vindåsliene i Midtre Gauldal kommune. Strekningen er 25 km lang, og går stort sett i jomfruelig terreng.

FCC Construcción S.A, sammen med rådgiverfirmaet Rambøll Norge AS, går videre til konkretiseringsfasen for byggingen av E6 mellom Ulsberg og Vindåsliene

Tunneler og bruer

Prosjektet inkluderer to tunneler, Ulsbergtunnelen (1,3 km) og Vindåslitunnelen (2 km) samt flere bruer og betongkonstruksjoner.

- FCC har god erfaring med lange tunneler, bruer og å flytte store mengder masse langs et relativt stort geografisk område. Det var også dette selskapet som totalt sett svarte best ut fra prestasjonsmålene, sier administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier.

Prestasjonsmålene for E6 Ulsberg – Vindåsliene er: 

  • Realisere målet om en skade- og ulykkesfri anleggs- og driftsperiode, samt et helsefremmende og rettferdig arbeidsliv 
  • Minimere bygge- og levetidskostnadene gjennom samhandling og digitalisering 
  • Minimere klimagassutslipp og øvrige belastninger på ytre miljø 
  • Minimere midlertidig og permanent jordbruksbeslag 
  • Optimalisere involveringen av kontraktsmedhjelperne i realiseringen av prosjektmålene

Johs. J Syltern AS

Spanske FCC har fått det lokale firmaet Johs. J Syltern AS med på laget, hvor personell fra Syltern også vil bekle nøkkelposisjoner i prosjektet. Syltern er kjent i bransjen som spesialister på blant annet masseflytting, terrengarbeid og vei-, vann- og avløpsarbeid.

- Vi er veldig glade for at FCC og Syltern har inngått dette samarbeidet. På den måten får vi nye ideer og løsningsvalg fra et stort internasjonalt selskap samtidig som at vi får lokal kunnskap fra et trøndersk selskap. Og sammen med Rambøll som rådgiver, tror vi at dette kan bli veldig bra, sier prosjektdirektør i Nye Veier Trøndelag, Johan Arnt Vatnan.

Kontraktsformen er integrert samhandlingskontrakt med målpris. Planlagt byggestart er i midten av 2020, og den nye motorveien skal være klar til bruk innen utgangen av 2023.

Konkurransen gjennomføres som en Best Value Procurement anskaffelse. Den avsluttende fasen av anskaffelsen betegnes som konkretiseringsfasen, hvor FCC skal underbygge sitt skriftlige tilbud ovenfor Nye Veier. Dersom dette går som planlagt vil kontrakten mellom partene signeres i november.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS