Rustandtunnelen er eneste tunnel på fv. 40 i Numedal.

50 år gammel tunnel i Numedal oppgraderes

Ti funn av gamle sprengstoffrester både i og utenfor tunnelen.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Den 53 meter lange og 51 år gamle Rustandtunnelen på fylkesvei 40 i Numedal får nå en total rehabilitering.

Tunnelen fra 1968 er den eneste på fylkesvei 40 mellom Kongsberg og Geilo og ligger mellom Norefjord og Rødberg i Nore og Uvdal kommune (Buskerud).

Før tunneloppgraderingen startet, ble den gamle anleggsveien rundt tunnelen oppgradert og asfalter - og fungerer nå som omkjøringsvei.

Hunder har markert ti steder med eksplosivrester under arbeidet.

- Siden omkjøringsvegen er så kort, går trafikkavviklingen uten problemer, sier overingeniør Walther Hjelvik i Statens vegvesen.

Hunder fant sprengstoffrester

Tunnelen er 53 meter lang og bygd i 1968.

Før tunnelen nå vann- og frostsikres, var spesialhunder fra firmaet Eksplosivhunder, tidligere Forsvarets, i tunnelen for å snuse opp rester av gamle eksplosiver.

- Hundene registrerte i alt ti funn av gamle sprengstoffrester både i og utenfor tunnelen, forteller Hjelvik.

Dermed kan resten av oppgraderingen nå foregå i trygge former.

Overingeniør Walter Hjelvik i Statens vegvesen er fornøyd med tunneloppgraderingen på fv. 40 i Numedal så langt.

Øker høyden - ferdig til jul

Entreprenør Mesta regner med å ha jobben fullført til nyttår 2019/20. Den består i vann og frostsikring, fjellrensk og sikring med bolter og nett.

Dessuten blir veibanen i tunnelen trauet ut og senket, slik at ny frihøyde i tunnelen blir 4,80 meter.

Det skal også settes opp rekkverk langs veien gjennom tunnelen og langs skjæringene på hver side av tunnelen. Dermed får også veien i og på hver side av tunnelen en etterlengtet oppgradering i ca. 200 meters lengde.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS