- Under normalvintre er den aktuelle strekningen preget av tørre og kalde perioder. I disse periodene nytter det ikke å salte for å få bar vei. Det har ført til at strekningen uansett er blitt driftet som «vintervei», forklarer byggeleder i Statens vegvesen, Bjørn Inge Stefferud Holter i en nyhetsmelding.

Antall kjøretøy som trafikkerer den aktuelle veistrekningen, varierer fra 1300 til 2700 kjøretøy i døgnet. Helgetrafikk står for mye av trafikkmengden. På grunn av den lave trafikkmengden i ukedagene er det «vanskelig å oppnå tiltenkt effekt, altså bar vei, ved å salte». Saltkornene på veien må «bearbeides» av mange av bilhjul om saltet skal virke som ønsket.

Maks to timer

«Vintervei» på Trysilveien innebærer brøyting, samt strøing med fastsand for å sikre veigrepet, og uansett hvilket punkt du befinner deg på langs veien skal det ikke gå mer enn maksimum to timer mellom hver gang brøytebilen passerer når snøen laver ned.

- Så lenge temperaturen ikke synker under -3 grader vil hele den ovennevnte strekningen bli saltet også nå. Dette gjør vi for å fjerne frosthinnen som danner seg og skaper glatt vegbane. Blir det kaldere enn -3 blir det strøing som forklart tidligere, forteller byggeleder Stefferud Holter.

«Slutt på saltet vei»

«Vinterveg-strategien» skal ha en positiv miljøeffekt. De siste vintrene er det brukt 12 tonn salt pr. kilometer vei på den aktuelle strekningen. Nå anslås det at forbruket vil bli på 0,5 tonn pr. kilometer.

Trafikanter som kjører rv. 25 fra Elverum i retning Trysil varsles med fareskilt med undertekst «Slutt på saltet vei» når de kommer til «Vintervei»-strekningen.