Arbeiderpartiet, Miljøpartiet de Grønne og Sosialistisk Venstreparti, med byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i spissen, har lagt frem en byrådserklæring der planting av trær og stopp av store veiprosjekter står i fokus.
Arbeiderpartiet, Miljøpartiet de Grønne og Sosialistisk Venstreparti, med byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i spissen, har lagt frem en byrådserklæring der planting av trær og stopp av store veiprosjekter står i fokus.

- Kan ikke gjennomføre Vestkorridoren og E6-prosjekt

Arbeiderpartiet, Miljøpartiet de Grønne og Sosialistisk Venstreparti har lagt frem en byrådserklæring i Oslo for 2019-2023. Her varsles det blant annet stopp i store veiprosjekter.

Publisert

Dette skriver partiene i erklæringen:

«Porteføljen i Oslopakke 3 er kraftig underfinansiert, og det må i årene fremover gjøres tydelige prioriteringer. Byrådet mener prosjektene i Oslopakke 3 må bidra til å
redusere klimagassutslipp og biltrafikk, og at store veiprosjekter som ikke bidrar til
dette, slik som E18 Vestkorridoren og E6 Oslo Øst, ikke kan gjennomføres. Byrådet
vil jobbe for strakstiltak på disse strekningene som kan redusere støy og forurensning umiddelbart, som redusert trafikk, bedre støyskjerming, lavere fartsgrense og
planting av flere trær.»

Les hele erklæringen (Plattform for byrådssamarbeid mellom Arbeiderpartiet, Miljøpartiet de Grønne og Sosialistisk Venstreparti i Oslo 2019-2023) her.

Partiene har som mål at alle biler i Oslo være utslippsfrie innen 2030.

De ønsker en rask stans i salget av nye fossilbiler i Oslo, og skal jobbe for at nye fossilbiler solgt fra 2020 må betale mer i bompenger og parkering.

Byrådet vil videreføre den relative fordelen for elbiler i bomringen fra 2020 og ut perioden.

STILLING LEDIG: