Illustrasjonsbilde av kaibygging.
Illustrasjonsbilde av kaibygging.

Bygger gjestebrygge for Svelvik kommune

Anleggsdivisjon i NRC Group Norge har blitt tildelt en kontrakt for utbygging av ny gjestebrygge i Svelvik kommune (Vestfold).

Publisert

Den nye gjestebrygga skal gå fra enden av Dampskipkaia og opp til Doktorparken, og skal være klar til bruk i mars 2020.

Anlegget er planlagt som en tredelt korrosjonsbeskyttet spuntkonstruksjon, med åpninger for utløpet av Snekkerbekken og for spillvannsledning. Kaia forbindes med ei enkel bru over Snekkerbekken.

Det skal støpes en betongkrone på toppen av spuntkonstruksjonen, samt støpes et dekke på innsiden.

Kontraktsverdien er åtte millioner kroner. Fysisk oppstart på anleggsplassen er i midten av november, og overlevering skal skje siste uken i mars 2020.

Anlegget skal tåle de lokale forholdene godt, og i Svelvikstrømmen er det sterk tidevannsstrøm som kan komme opp i 5 knop. I tillegg skal gjestebrygga forankres i en krevende byggegrunn.

Under utbyggingen skal skipstrafikk til og fra Drammen Havn gå uhindret i hele anleggsperioden.

- Det er klart vi er stolte av tillitten Svelvik Kommune har vist oss ved tildelingen av kontrakten, og vi ser frem til å starte det fysiske arbeidet. At vi vinner denne kontrakten befester den sterke posisjonen NRC Group Norge har opparbeidet oss innen utbygging og rehabilitering av havn, sier Marwan Mostafa, prosjektleder i NRC Group Norge.