Det er ventet at kontrakt med valgt entreprenør kan undertegnes i løpet av desember 2019.

Entreprenøren som tildeles oppdraget skal:

  • bygge ca. 350 meter gang- og sykkelvei langs Gjerdrumsvegen mellom Ånerudvegen og Tveiterhellinga.
  • på vegne av Ullensaker kommune etablere nytt vann- og overvannssystem på deler av strekningen.
  • bygge fortau i Dørresvingen.

Disse leverte tilbud innen tilbudsfristen:

  • Åge Haverstad AS, 8.616.320,28 kroner.
  • Braathen Landskapsentreprenør AS, 12.691.070,00 kroner.
  • Brødrene Nordahl AS, 11.999.589,00 kroner.
  • Gjermundshaug Anlegg AS, 11.317.619,95 kroner.
  • Huser Entreprenør AS, 11.015.822,11 kroner.
  • JR Anlegg AS, 12.069.943,82 kroner.
  • Lunder AS, 11.398.037,00 kroner. 

Anleggsarbeidene vil starte opp kort tid etter kontrakt er inngått. Statens vegvesen inngår kontrakt på prosjektet på vegne av Akershus fylkeskommune. Prosjektet vil fra 1. januar overføres til Viken fylkeskommune.