SPENTE: Gro og Tom Wilhelmsen er spente på når de kan få den aller første helelektriske tippbilen i drift i Oslo.  Som her på Sørenga.
SPENTE: Gro og Tom Wilhelmsen er spente på når de kan få den aller første helelektriske tippbilen i drift i Oslo. Som her på Sørenga.

Første elektriske tippbil til Wilhelmsen

OSLO (AT.no): Tom Wilhelmsen AS blir den første som tilbyr helelektriske tippbiler i Norge. De får de første serieproduserte Volvo lastebilene for massetransport på batteridrift.

Publisert

I flere år har Tom Wilhelmsen AS vært en stor aktør i tippbilmarkedet i Oslo-området. Selskapet har de siste årene hatt rundt 30 egne tippbiler. En stor andel av transportene de utfører, er til og fra byggeplasser i Oslo.

Se prototype ev elektrisk Volvo-tippbil under testing her

Ideen om å kunne tilby tippbiler med nullutslipp har Tom Wilhelmsen jobbet i hodet med lenge. De tankene skjøt skikkelig fart etter messen Transport & Logistikk 2019 hvor Volvo stilte ut en 3-akslet lastebil på batteridrift.

Intensjonsavtale

VISJONEN: Slik kan de elektriske tippbilene til Tom Wilhelmsen AS bli seende ut.
VISJONEN: Slik kan de elektriske tippbilene til Tom Wilhelmsen AS bli seende ut.

Siden har ballen rullet videre, og Tom Wilhelmsen har diskutert både type bil og bruken av denne med sin mann i Volvo, Bent Sverre Isaksen. Det som begynte med en idé om krokbil, og det snudde etter hvert til å bli en ren tippbil.

- Da vi begynte å se grundigere på elektrisk tippbil, kom vi ut med en nyttelast på bare drøyt 10 tonn. Etter at vi gikk vekk fra krokbil-tanken og over på vanlig tippbil, har vi endt opp med en nyttelast på 14,2 tonn, sier Tom Wilhelmsen.

Høyere totalvekt

En av grunnene til den store nyttelasten, er at det 3-akslede elektriske chassiset får tillatt totalvekt som er ett tonn mer enn tilsvarende biler på andre drivstoff. Dermed blir totalvekten 27 tonn.

Bilen Wilhelmsen har opsjon på hos Volvo, er FE Electric med 3,90 meter i akselavstand. I den bilen sitter det en elektrisk motor som yter 440 hestekrefter. I tillegg er det en egen elektrisk motor som driver hydraulikken.

Energien får begge motorene fra det 200 kWh store batteriet som sitter i ramma på bilen. Det finnes større batterier, men de er det ikke plass til med denne akselavstanden.

Bybil

Elektrisk tippbil er på ingen måte for all massetransport. Men i et marked hvor stadig flere oppdragsgivere vil ha og vil betale for ekstrakostnaden med nullutslippsanlegg, tror Tom Wilhelmsen at det viktig å være tidlig ute med å kunne tilby slik transport.

Tanken er å kjøre masser både inn og ut av sentrum med elektrisk lastebil. Deretter blir det videretransport til deponi eller etterbehandling med større biler. Håpet på sikt er å kunne bruke jernbanesporet fra Alnabru til Disenå for å transportere disse massene. Målet for fremtiden er at der kan massene vaskes, renses og splittes. Før de transpores tilbake dit de kom fra.

- Vi ser for oss at det vil komme enda flere utslippsfrie anlegg i tiden som kommer. Det er allerede en del elektriske anleggsmaskiner. Nå skal vi bli klare til å transportere massene også utslippsfritt, sier Tom Wilhelmsen.

TRE: Planen var at Renault-selger Ståle Kvebæk (t.h.) skulle levere to biler, mens Volvo-selger Bent Sverre Isaksen skulle levere en elektrisk tippbil til Tom og Gro Wilhelmsen. Nå blir alle tre Volvo’er.
TRE: Planen var at Renault-selger Ståle Kvebæk (t.h.) skulle levere to biler, mens Volvo-selger Bent Sverre Isaksen skulle levere en elektrisk tippbil til Tom og Gro Wilhelmsen. Nå blir alle tre Volvo’er.

Får tre

For å ha noen reell effekt og ha kapasitet til å håndtere massene fra nullutslippsbyggeplasser, er det i snaueste laget med én tippbil. Først kunne Volvo skaffe én bil, mens Renault kunne levere to.

Renault D Wide Z.E. og Volvo FE Electric er samme bil, og de produseres på samme produksjonslinje i Frankrike.

I etterkant har Volvo skaffet til veie ytterligere to biler, slik at Wilhelmsen kan kjøre tre identiske FE Electric. Dermed blir han den første kunden som får slike biler som er serieprodusert.

Å gå til anskaffelse av elektriske lastebiler er en helt annerledes måte å kjøpe bil på enn tradisjonelle fossile biler. Derfor har partene heller ikke skrevet noen kontrakt ennå utover at de har fått reservert byggeplassene til sommeren. Før det skrives kontrakt, må det også avklares med Enova i forhold til tilskudd på slike biler.

Lader fort

Volvo har sammen med Tom Wilhelmsen beregnet hvordan bruken og ladingen av lastebilen kan håndteres. Beregningene viser at på en full arbeidsdag, skal bilen kunne gå hele tiden hvis den lades i den pålagte 45 minutters pausen midt på dagen.

For ladeinfrastrukturen på Volvo FE Electric og Renault D Wide Z.E. er lynkjapp: Den støtter ladehastigheter helt opp i 150 kWh. Det gjør at ladingen skal kunne gjøres unna i løpet av lunsjpausen med god margin.

Ikke avklart

Under alle omstendigheter blir ikke Volvo’ene produsert før neste sommer. Fordi batteripakken tar stor plass, er det ikke mulig å få kortere akselavstand enn 390 centimeter. For å kompensere for den lange akselavstanden er den siste akslingen både styrbar og kan heies for å få bedre sving.

Fordi akselavstanden er lang, blir også kassa på bilen lenger enn normalt med sine 540 centimeter. Om bilene skal ha dumperkasse, eller om de også skal ha sidetipp, er ikke bestemt ennå. Heller ikke hvilken påbygger som skal levere er avklart.

Håpet er å kunne tilby kundene de nye nullutslipps tippbilene høsten 2020.

Powered by Labrador CMS