Nye Veier anbefaler korridorene R1 og A1 på E39 mellom Lyngdal og Ålgård.
Nye Veier anbefaler korridorene R1 og A1 på E39 mellom Lyngdal og Ålgård.

Korridorene A1 og R1 på E39 anbefales av Nye Veier

Strekningen fra Flekkefjord til Ålgård er prioritert hos Nye Veier AS nå. Selskapet skriver i en nyhetsmelding at det vil gjøre nye vurderinger knyttet til prioritering av E39 gjennom Rogaland dersom andre korridorer enn A1 og R1 velges.

Publisert

Nye Veier AS har gitt sitt innspill til kommunedelplanen for E39 Lyngdal til Ålgård.

- Korridorene A1 og R1 bør velges for de har den beste samfunnsøkonomiske lønnsomheten. Planen bør åpne for konkretisering av en annen krysning av Fedafjorden i Agder, som gir større nytte for trafikantene, skriver selskapet i en nyhetsmelding.

Ny E39 mellom Kristiansand og Ålgård skal knytte Vestlandet til Sørlandet og Østlandet, og knytte bo- og arbeidsmarkedene på Vestlandet sammen. Dette er tidenes største samferdselsprosjekt i denne delen av landet. E39 bygges med firefelts motorvei og 110 km/t som fartsgrense.

- Penger å spare

Kommunedelplanen for E39 mellom Lyngdal og Ålgård har korridorene A1 og A2 gjennom Agder, og korridorene R1, R2 og R3 gjennom Rogaland.

Nye Veier har vært tydelige overfor Statens vegvesen på at korridoren R2 ikke bør aksepteres som et alternativ.

- Den har dårligere måloppnåelse enn korridoren R1. Mens trafikantnytten reduseres med 2,1 milliarder, er besparelsene ved å velge R2 kun 400 millioner kroner. Det samfunnsøkonomiske tapet ved denne investeringen er derfor mer enn 30 prosent av investeringsbeløpet. R2 er dermed et dårlig alternativ for samfunnsøkonomisk lønnsomhet, skriver Nye Veier i meldingen.

Nye Veier peker på at utredningene viser at A1 er den beste korridoren gjennom Agder: - Denne korridoren har størst nytte for trafikantene, lavest investeringer og gir færrest negative konsekvenser.

Nye Veier anbefaler korridorene R1 og A1 på E39 mellom Lyngdal og Ålgård.
Nye Veier anbefaler korridorene R1 og A1 på E39 mellom Lyngdal og Ålgård.

Ønsker å utrede ny korridor

Nye Veier ser muligheten til å korte inn E39. Målet er å skape stor nytte for trafikantene, lavere kostnader og bedre samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Større nytte for trafikantene kan realiseres på strekningen mellom Lyngdal og Flekkefjord.

- Vi ber om muligheten til å utrede en ny korridor. Den vil gå nordøst for forslaget fra Statens vegvesen. Her kan vi realisere bedre nytte for trafikantene tilsvarende en milliard kroner med en kortere vei, sier Asbjørn Heieraas, prosjektdirektør for E39.

Nye Veier gir et formelt innspill om å ta ut strekningen fra Lyngdal, gjennom Kvinesdal og deler av Flekkefjord, fra kommunedelplanen. Nye Veier vil i samarbeid med kommunene og øvrige myndigheter nå gjennomføre et planarbeid. Dette innebærer en konsekvensutredning på strekningen fra Lyngdal til Flekkefjord. Nye Veier mener dette ikke vil forsinke realiseringen av veien.

Prioritert strekning dersom A1 og R1 velges

Nye Veier vil starte arbeidet med realisering av E39 fra Bue til Ålgård etter at høringsfristen for kommunedelplanen er gått ut. Reguleringsplan vil sendes til politisk behandling i kommunene Bjerkreim og Gjesdal.
- Rask fremdrift i planleggingen og realiseringen av E39 fra Lyngdal til Ålgård er betinget vedtatt kommunedelplan, finansiering med bompenger og vedtatte reguleringsplaner, sier Heieraas.

Styret i Nye Veier prioriterte strekningen fra Flekkefjord til Ålgård i 2019. Da med forutsetning av at korridorene A1 gjennom Agder og R1 gjennom Rogaland ble valgt.
- Styrets prioritering er basert på korridorene med best samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Disse korridorene gir størst nytte for trafikantene, sier Asbjørn Heieraas, prosjektdirektør for E39.

- Styret i Nye Veier prioriterer strekninger to ganger årlig. Styret vil gjøre nye vurderinger knyttet til prioritering av E39 gjennom Rogaland dersom andre korridorer enn A1 og R1 velges, står det i nyhetsmeldingen.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS