- Disse resultatene viser at jobben våre kontrollører gjør ute langs vegen er et svært viktig bidrag til alles trafikksikkerhet. Ved å luke ut de kjøretøyene og førerne som ikke har ting i orden, gjør vi samtidig forholdene bedre for alle de yrkessjåførene som følger regelverket, sier den nye lederen for utekontroll i Statens vegvesen, Kjetil Wigdel.

Kjøreforbud til mer en enn fjerdedel

27% av alle kontrollerte fikk kjøreforbud frem til feil eller mangler var rettet opp. Noen ble stående lenge på en av landets kontrollplasser.

- De som får kjøreforbud for å ha hyller og juggel i frontruta som hindrer sikten til sjåføren, kan rette opp dette forholdsvis raskt. Det er verre med de som har alvorlige tekniske feil eller som må bytte flere dekk før de får kjøre videre. Det er flere tilfeller av at tungbiler må berges til verksted og repareres der før de får slippe ut i trafikken igjen, sier Wigdel.

Brudd på kjøre- og hviletid

Kontrollørene fra Statens vegvesen sjekker også at tungbilførerne følger regelverket for kjøre- og hviletid.

- Vi kontrollerte kjøre- og hviletiden til over 13.000 førere langs veiene i fjor. 41% hadde mangler som var så store at de ble påpekt. 913 førere hadde brudd som gjorde at de fikk kjøreforbud og ble pålagt hvil på stedet. 1236 sjåfører hadde overtrådt reglene så grovt at de ble anmeldt, sier Wigdel.

Forenklede kontroller

I tillegg til de 77.734 fullverdige tungbilkontrollene, ble det registeret over 81.000 forenklede kontroller i løpet av fjoråret.

- En forenklet kontroll betyr at bilene blir sjekket for overlast, vinterutrustning og at kontrollørene foretar en visuell sjekk av kjøretøyet. De lytter og lukter også for å avdekke eventuelle feil ved motor og bremser. I en fullverdig tungbilkontroll går man grundigere til verks. Da blir også førerens dokumenter sjekket, lastsikring blir kontrollert og det foretas en noe mer inngående teknisk kontroll, for eksempel bremseprøve, forklarer Wigdel.

Mer målrettede kontroller

Kjetil Wigdel har ambisjoner om at Statens vegvesen skal bli enda bedre til å velge ut de riktige tungbilene for kontroll.

- Vår visjon er at 100% av de vi stopper skal ha feil og mangler. Det er langt fram dit, men ved hjelp av ny teknologi og et nytt system for risikoklassifisering av transportbedrifter, har jeg tro på at vi vil bli enda bedre til å velge ut de riktige kjøretøyene for kontroll i årene som kommer. På den måten vil de som har alt i orden ha mindre sjanse for å bli stoppet i kontroll, mens risikoen for å bli stoppet vil øke for de som ikke kjører i henhold til regelverket.

Statistikk tungbilkontroller 2019:

Tilgjengelig lokal statistikk for 2019 følger grensene for regionene Statens vegvesen var delt inn i fram til 1/1 2020 (nord, midt, vest, sør og øst).  

 

 

Antall kontroller

Antall med feil og mangler

Antall kjøreforbud

Antall gebyr

Antall anmeldelser

Nordland, Troms og Finnmark

10.004

2.940

1.494

947

79

Trøndelag og Møre og Romsdal

12.345

5.346

3.134

1.405

191

Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland

16.556

7.657

4.588

1.902

304

Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud

8.169

4.476

2.862

1.268

156

Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland

30.660

14.186

9.106

4.571

509

NORGE

77.734

34.605

21.184

10.093

1.239

 

Kjøre- og hviletid

Antall kontrollerte førere

Antall førere med mangler

Antall kjøreforbud

Antall anmeldelser

Nordland, Troms og Finnmark

1.358

454

91

116

Trøndelag og Møre og Romsdal

2.205

873

141

205

Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland

3.807

1.708

195

334

Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud

1.975

817

153

156

Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland

4.182

1.643

333

425

NORGE

13.527

5.493

913

1.236