Kreiss får kjøre kabotasje-oppdrag i Norge igjen

Arbeidstilsynet har opphevet stoppvedtaket som forbød Kreiss å kjøre kabotasje i Norge. Tilsynet har fått dokumentasjonen det ba om.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

- Vi har fått inn den dokumentasjonen vi ba om, og den er funnet å være i orden, forteller saksbehandler Mariann Nordal i Arbeidstilsynet til Lastebil.no.

Dermed er forbudet mot å kjøre kabotasje i Norge for Kreiss opphevet.

 Senioringeniør i Arbeidstilsynet, Morten Lien, sier til Lastebil.no:

- Bakgrunnen for vårt vedtak om stans er at vi ikke hadde fått tilstrekkelig dokumentasjon på at sjåførene får de lønns- og arbeidsvilkår som er lovpålagt i Norge. Samtidig har selskapet benyttet alle sine klagemuligheter til det fulle. Status nå er at et vedtak om tvangsmulkt er påklaget, og denne klagen er til behandling hos direktoratet.

Fortsetter som før

Kreiss sendte 30. januar ut en pressemelding der de kommenterer opphevingen av kabotasjeforbudet:

- Det midlertidige forbudet er opphevet. Nå fortsetter vi forretningene i Norge som planlagt for våre kunder og samarbeidspartnere.

Selskapet presiserer at de har levert alt de ble bedt av Arbeidstilsynet.

- På grunn av forskjeller i tolkning av lovgivningen i Latvia og Norge, var det uenighet mellom partene om form, innhold og tidspunkt for informasjonen, noe som førte Arbeidstilsynet i Norge til konklusjonen at SIA Kreiss var sent ute med å sende inn den etterspurte informasjonen, selv om all forespurt informasjon faktisk ble gitt på en tid, står det i meldingen sent fra Natālija Vihrova som er Public Relations Manager hos Kreiss.

- Følger loven - ber media være objektive

Kreiss Ltd benekter kategorisk at sjåfører i Kreiss Ltd får utbetalt lavere lønn enn det som kreves i norsk lov. Selskapet opplyser å operere i samsvar med norsk arbeidsrettslig og handelsrettslig regelverk, og at dette er bekreftet av uavhengige ekspertrevisjoner, utført regelmessig av store internasjonale Norske kunder hos Kreiss Ltd.

Kreiss Ltd. ber også i meldingen norske medier om å «evaluere situasjonen mellom Kreiss og Arbeidstilsynet objektivt».

Powered by Labrador CMS