Dagens E6 nær Vingrom langs strekningen.
Dagens E6 nær Vingrom langs strekningen.

Tildelt E6-kontrakt på 3,9 mrd. kroner

Nye Veier AS har besluttet at AF Gruppen og Norconsult går videre til konkretiseringsfasen for bygging av ny E6 Roterud – Storhove i Innlandet.

Publisert

Nye Veier skal bygge firefelts motorvei fra Roterud i Gjøvik kommune til Storhove i Lillehammer kommune. Den 23 kilometer lange strekningen omfatter vei i dagen, en 4,4 kilometer lang tunnel og en bru på ca. 700 meter.

Nå er det bestemt at AF Gruppen, sammen med Norconsult, går videre til konkretiseringsfasen.

Prestasjonsmål

AF Gruppen og Norconsult er valgt fordi de oppnådde den høyeste samlede vektede poengsummen i sine svar på byggherrens prestasjonsmål som er satt for kontrakten:

  • Realisere   målet   om   en   skade-   og   ulykkesfri   utførelses-   og garantiperiode, samt   et   helsefremmende og rettferdig arbeidsliv.
  • Maksimere trafikksikkerhet og fremkommelighet for alle trafikantgrupper i utførelses- og garantiperioden
  • Minimere klimagassutslipp og øvrige belastninger på ytre miljø i utførelses- og garantiperioden, herunder i forbindelse med naturreservat
  • Minimere midlertidig og permanent produksjonstap og beslag på landbruksarealer
  • Minimere bygge- og levetidskostnadene
  • Sikre kvalitet i kontraktsarbeidet til enhver tid

- AF Gruppen og Norconsult svarte best ut våre prestasjonsmål, og vi ser at de har satt seg svært godt inn i prosjektet, forklarer administrerende direktør i Nye Veier, Anette Aanesland.

Nye Veiers utbygging av E6 Roterud – Storhove inngår i utbyggingen av 44 kilometer firefelts motorvei med 110 km/t fra Moelv til Øyer.

- AF Gruppen og Norconsult skal også stå for regulering og prosjektutvikling i tett samarbeid med Nye Veier, forklarer prosjektdirektør i Nye Veier E6 Innlandet, Øyvind Moshagen.

Naturreservat

Det er utarbeidet kommunedelplan for strekningen, der det er vedtatt at den nye veien skal følge eksisterende E6 fra Roterud til Øyresvika, mens veien skal gå i ny trase på vestsiden av Lågen forbi Lillehammer og frem til Storhove.

- Et viktig område på strekningen, er når ny E6 skal gå gjennom Lågendeltaet naturreservat, og dette er noe som krever ekstra oppmerksomhet og aktsomhet, sier Moshagen.

Strekningen er det andre store prosjektet Nye Veier igangsetter i Innlandet. Når motorveien står ferdig fra Kolomoen til Øyer tar det kun 30 minutter å kjøre mellom Mjøsbyene, mens reisetiden for langveisfarende, eksempelvis til og fra Nordvestlandet, vil spare minst 20 minutter.

E6 Moelv – Øyer skal etter planen ferdigstilles innen utgangen av 2025.

Powered by Labrador CMS