Undersøker i Oslo og i Spydeberg

Statens vegvesen har engasjert forskere i Aquateam CowiAalborg Universitet og Norce forskningssenter til å teste ut nye metoder.

De er i gang med å undersøke mikroplastnivåer i tunnel-vaskevann fra Tåsentunnelen i Oslo, og i Fossbekken rensebasseng som samler opp veivann fra E18 i Spydeberg i Viken.

Dagens rensetiltak fjerner partikler over 10 mikron

- Vi samler opp vannet i sedimentasjonsbasseng, der partiklene synker ned til bunnen og blir liggende som slam. I undersøkelsene vi hittil har gjennomført i renset vann fra bassengene, ser vi at rensetiltakene fjerner nesten alle partikler over 10 mikron (1 mikron = 0,001 millimeter). Det er veldig lite mikroplast i prøvene, forteller prosjektleder Kjersti Wike Kronvall i Statens vegvesen.

- Nå tester vi ut andre metoder for å analysere mikroplast helt ned mot 1 mikron. Resultatene foreløpig viser at jo lenger ned i partikkelstørrelse vi kommer, dess flere partikler finner vi. Prøver som viser konkret mengde mikroplast vil gjøre det mulig å sammenligne ulike rensetiltak for veivann og se hvor effektivt tiltakene fjerner mikroplast, sier hun videre.

En rapport fra forskningen, blir ferdigstilt etter ytterligere prøvetaking i april.

Vil ta i bruk resultatene fortløpende

Mikroplastprosjektet er et spleiselag mellom utbyggingsprosjektene E6 Oslo Øst, Tunnelrehabiliteringsprosjektet, E134 Oslofjord og E18 Østfold, E16 Sandvika-Skaret-Høgkastet og E18 Vestkorridoren, samt divisjon Drift og vedlikehold.

Prosjektene i Vegvesenet holdes orientert og Vegvesenet opplyser at disse «vil ta i bruk resultatene fortløpende».

I forbindelse med utslipp av tunnelvaskevann, må Statens vegvesen søke fylkesmannen om utslippstillatelse. I flere prosjekter er det gitt tilbakemeldinger om at Vegvesenet må gjennomføre en miljørisikovurdering av mikroplast fra tunnelvaskevann.

Statens vegvesen har fått i oppdrag fra samferdselsdepartementet å øke kunnskapen om påvirkning og tiltak av plastforurensning til vann og grunn.