Illustrasjonsbilde bygg og anlegg.
Illustrasjonsbilde bygg og anlegg.

Flest arbeidsskadedødsfall i bygg og anlegg

Historisk sett er bygge- og anleggsvirksomhet den næringen med flest arbeidsskadedødsfall per år, med et gjennomsnitt på sju dødsfall per år de siste fem årene.

Publisert

Mens det i 2018 ble registrert et historisk lavt antall med kun fire arbeidsskadedødsfall, er det i 2019 en økning til ni dødsfall i næringen.

I åtte av de ni arbeidsskadedødsfallene, har kjøretøy eller kjørbart arbeidsutstyr vært involvert i ulykken.

- På bransjenivå jobbes det godt og seriøst med å få ned ulykkestallet i bygg og anlegg, men det skjer likevel fortsatt altfor mange alvorlige ulykker i næringen, noe årets tall også viser. Bygg og anlegg er en risikoutsatt næring, og vi vet at det fortsatt er mange virksomheter som har et stort potensial til å arbeide bedre med helse, miljø og sikkerhet. For å kunne redusere risikoen for arbeidsulykker i næringen, må virksomhetene jobbe systematisk og kontinuerlig med helse, miljø og sikkerhet, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim.

Det er viktig at arbeidsgiver følger opp at arbeidet utføres på en sikker måte, men arbeidstakerne har også selv et ansvar for å avbryte arbeidet dersom de mener det er farlig.

- Arbeidstilsynet retter deler av sin forebyggende innsats mot bygg- og anleggsnæringen, hvor vi er tilstede med både tilsyn og veiledning, samt samarbeider med sentrale aktører i bransjen, blant annet gjennom Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA), sier Vollheim.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS