Flyfoto av Oxelösunds Havn. (Foto: Oxelösunds Havn)

Storsatsing fra vei til sjø

NOAH planlegger terminal på østkysten av Sverige for storstilt omlegging av transport fra vei til sjø.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Resultatet vil være klimakutt og færre lastebiler på veiene i Sverige og Norge.

NOAH har inngått en intensjonsavtale med Oxelösunds Havn om å anlegge terminal for utskiping av avfall. Det betyr at aske, jord og andre masser kan lastes over på båt og kjøres direkte fra østkysten av Sverige til NOAHs anlegg i Norge.  

- Terminalen er viktig for NOAHs strategi om å flytte transport fra vei til sjø, sier kommersiell direktør i NOAH Anita Sundby.

Færre lastebiler

Oxelösund ligger omlag 1,5 timers kjøring sør for Stockholm. Skipstransport vil spare miljøet for klimagassutslipp, og vil også spare Midt-Sverige og Norge for et betydelig antall lastebiler årlig. 

- NOAHs investering i Oxelösund er svært velkommen og passer godt inn i vår portefølje av sirkulære tiltak for et bærekraftig samfunn, sier adm.dir. i Oxelösunds Havn Douglas Heilborn, og fortsetter:

Lossing av flyveaske fra skip på Langøya. (Foto: NOAH AS)

- Valget av Oxelösund er knyttet til vår unike infrastruktur med forbindelse til vei, jernbane og sjø. 

Effektive og klimavennlige transportløsninger

- Intensjonsavtalen om en terminal på Oxelösunds Havn styrker posisjonen vår i Stockholmsregionen. Dette er et viktig ledd i arbeidet vårt med å finne effektive og miljøvennlige transportløsinger for den grenseoverskridende frakten av avfall. Transport utgjør 90 prosent av NOAHs egne klimagassutslipp, så det er innenfor transport de fleste av våre store kutt kommer, sier Anita Sundby. 

Målet er at flyveasken fra forbrenningsverkene i den østlige regionen av Sverige kommer med bil til NOAHs terminal, der den fuktes og lastes over på skip for å ta sjøveien til NOAHs anlegg.

- For å oppnå våre egne og våre kunders mål om færre mil på vei, samtidig som vi muliggjør returtransporter, vil NOAH hente asken fra forbrenningsverkene med tanker som tar 40 tonn i stedet for 32 tonn. Dermed sparer vi inn hver fjerde transport, sier Sundby.

Powered by Labrador CMS