SATSER SAMMEN: Fra venstre: Kim Seung-han (utviklingssjef Hyundai Construction Equipment), Geum Yeong-beom (sjef for brenselcelle-divisjonen i Hyundai Mobis), Hwang Jong-hyeon (utviklingssjef materialhåndteringsdivisjonen i Hyundai Construction Equipment), Park Soon-chan (sjef brenselcelledisvisjonen i Hyundai Motor Company).
SATSER SAMMEN: Fra venstre: Kim Seung-han (utviklingssjef Hyundai Construction Equipment), Geum Yeong-beom (sjef for brenselcelle-divisjonen i Hyundai Mobis), Hwang Jong-hyeon (utviklingssjef materialhåndteringsdivisjonen i Hyundai Construction Equipment), Park Soon-chan (sjef brenselcelledisvisjonen i Hyundai Motor Company).

Bygger gravemaskin drevet av hydrogen

Slipper å bruke tid på å lade.

Publisert

Hyundai har planer om å utvikle og masseprodusere gravemaskiner og gaffeltrucker med hydrogen som energikilde. Planen er at maskinene skal være klare for markedet i 2023.

Prosjektet er et samarbeid mellom selskapene Hyundai Construction Equipment, Hyundai Motor Group og Hyundai Mobis. De tre Hyundai-selskapene skrev en intensjonsavtale i februar 2019, og nå er det altså bestemt at prosjektet skal tas videre. Det er som nevnt gaffeltrucker, samt mellomstore og store gravemaskiner Hyundai tenker å utvikle hydrogendrift på.

Slipper ladestasjoner

- Dette er utrolig spennende. Med hydrogen er man ikke avhengig av ladestasjoner, og det er en grønnere løsning enn både diesel og helelektrisk. Dette er ikke nytt for Hyundai, de har hatt hydrogendrift i mange år, på biler og etter hvert lastebiler. Nå som alle enheter i Hyundai-konsernet er koblet inn i dette, går de inn med full tyngde, sier daglig leder Finn Thrane Johansen i EMSG Norge AS som har agenturet på Hyundains anleggsmaskiner i Norge.

Kort fortalt er «hydrogen-maskinene» elektrisk drevet, men energien kommer fra en brenselcelle som i en kjemisk reaksjon produserer elektrisitet fra hydrogen og oksygen. Denne prosessen gir ingen utslipp (kun litt vann).

Verdens første

Hyundai mener at hydrogen er en mer pålitelig energikilde som varer lengre enn batteridrift, og at det er mer logisk å satse på hydrogen fremfor batteri på tungt utstyr. For det sør-koreanske markedet har Hyundai utviklet et par minigravere på batteri, men velger altså et annet spor for tyngre utstyr.

Med mindre noen andre produsenter kommer med hydrogendrevne gravemaskiner før Hyundai får sitt konsept ut i markedet, påpeker produsenten at dette blir de første hydrogendrevne gravemaskinene i verden. Når det gjelder gaffeltrucker har andre produsenter også hydrogen-løsninger.

- Med denne avtalen har vi lagt et grunnlag for å utvikle hydrogendrevne maskiner før våre konkurrenter. Hyundai vil gjøre sitt beste for å møte utfordringene som ligger foran oss. Mange land jobber for å etablere globale standarder for å kunne dokumentere kapasitetene, samt få på plass lovgivning for kommersialisering, til utstyr med hydrogen som energikilde. Vi vil spille en ledende rolle i dette, sier Hwang Jong-hyeun som er utviklingssjef for materialhåndteringsdivisjonen i Hyundai Construction Equipment.