Illustrasjonsbilde.
Illustrasjonsbilde.

Tar Korona-situasjonen inn i nye kontrakter

Statens vegvesen tilpasser nå sine utbyggingskontrakter til Korona-situasjonen.

Publisert

- Som byggherre har Vegvesenet et ansvar for å skape forutsigbarhet. Dette betyr at vi ikke kan gjennomføre nye konkurranser som om Korona «ikke finnes». Derfor tar vi nå grep i våre kontrakter for å fange opp situasjonen så godt vi kan, sier direktør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen, utbygging.

Usikre tider

Vegvesenet er avhengig av at entreprenørene klarer å gi tilbud selv om koronasituasjonen skaper usikkerhet. Men entreprenørene opplever det som vanskelig å gi forpliktende tilbud uten forbehold i denne situasjonen.

- Koronaviruset har skapt utfordringer for oss alle. Både med tanke på mindre forutsigbar tilgang på arbeidskraft og store valuta- og prissvingninger, som igjen fører til store prisendringer for varer.

- Våre konkurranser og kontrakter må tilpasses koronasituasjonen så langt det lar seg gjøre, sier direktør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen, utbygging.
- Våre konkurranser og kontrakter må tilpasses koronasituasjonen så langt det lar seg gjøre, sier direktør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen, utbygging.

 - Vi tar nå en gjennomgang av kontraktsmalene våre for å justere bestemmelser som skal forsøke å fange opp utfordringene koronasmitten har skapt, sier Davik.

Prissvingninger og ressurstilgang

Vegvesenet ser nå på hvordan store prissvingninger på varekjøp kan reguleres i kontraktene. I tillegg ser veietaten på hvordan tidsfrister kan reguleres når vi opplever store utfordringer med å sikre tilstrekkelig bemanning på veianleggene dersom ansatte blir syke eller havner i koronakarantene.

I inngåtte kontrakter kan entreprenøren legge frem krav om såkalt force majeure (forhold som står utenfor kontraktspartenes kontroll) for å dekke forsinkelser. I nye kontrakter er koronasituasjonen kjent ved tilbudsinnlevering, og da er koronasituasjonen som sådan ikke grunnlag for force majeure.

- Men hva innebærer det egentlig at koronasituasjonen er «kjent»? I realiteten betyr det at begge partenes usikkerhet øker vesentlig i kontraktene, og at denne usikkerheten er vanskelig å beregne konsekvensen av i et tilbud. Våre konkurranser og kontrakter må tilpasses denne situasjonen så langt det lar seg gjøre, sier Davik.

Vegvesenet setter nå store ressurser inn for på denne måten å ivareta både leverandører og egen organisasjon i en krevende situasjon.

Det er 300.000 årsverk i bygg og anleggsbransjen i Norge. Samtidig er Statens vegvesen Norges største byggherreorganisasjon.

- Det er viktig at vi tar vårt ansvar for å holde hjulene i gang, sier Davik.