Karantenekrav stanser prosjekter

Mange kraft- og nettselskaper opplever at prosjekter nå blir forsinket. Lokale karanteneregler og fravær av utenlandsk personell er de viktigste årsakene.

Publisert

Hele 60 prosent av Energi Norges medlemsbedrifter har byggeprosjekter som nå forsinkes av smitteverntiltak, ifølge en undersøkelse fra NHO.

Både nettselskaper og kraftprodusenter er rammet – det vil si byggearbeider på både kraftlinjer, vind- og vannkraftverk.

Største årsak er lokale (kommunale) karanteneregler

- Vi har ikke grunn til å tro at forsinkelsene rammer kraftforsyningen. Men det er uheldig for både arbeidsplasser, næringsliv og elektrifiseringen av Norge at arbeidene stanser opp. Derfor vil vi se nærmere på årsakene, sier Eivind Heløe, direktør for fornybar energi i Energi Norge.

Ifølge undersøkelsen skyldes forsinkelsene først og fremst at lokale eller kommunale karanteregler hindrer arbeidere tilgang til anlegget (46 %), og at utenlandsk arbeidskraft er forhindret fra å komme til Norge (40 %). Andre årsaker er at nøkkelpersonell i egen bedrift er i karantene (25 %) og at forhold på anlegget gjør det umulig å etterleve smittevernreglene (22 %).

Holde hjulene i gang

- Vi kontakter nå medlemmene våre for å undersøke om det er restriksjoner som rammer byggeprosjekter urimelig. Det kan for eksempel være personell som nektes å pendle mellom bolig i én kommune og anleggsplass i en annen kommune. Helse og sikkerhet må naturligvis prioriteres høyt, men vi må prøve å holde hjulene i gang der det er forsvarlig, påpeker Heløe.

Nettselskapene har foreløpig ikke gjennomført permitteringer, med unntak av noe innen eltilsyn. Rundt 10 prosent av kraftprodusentene og strømleverandørene har redusert bemanningen. Flere selskaper ser på mulighetene for å omdisponere personell og fremskynde prosjekter for å holde folk i arbeid.