Adm. direkør i Nye Veier, Anette Aanesland, er i ferd med å åpne sin verktøykasse for økonomisk hjelp til entreprenører i en vanskelig tid med mange koronabegrensninger.
Adm. direkør i Nye Veier, Anette Aanesland, er i ferd med å åpne sin verktøykasse for økonomisk hjelp til entreprenører i en vanskelig tid med mange koronabegrensninger.

Gjør det lettere økonomisk for entreprenørene

Nye Veier ønsker å legge til rette for en enklere økonomisk hverdag for entreprenør- og rådgiverbransjen med en rekke tiltak som skal sørge for å holde hjulene i gang og bedre likviditeten til leverandørene.

Publisert

- Vi er tjent med leverandører som er sterke og oppegående etter krononakrisen, sier adm. direktør Anette Aanesland.

Nye Veier AS har normal drift, og holder fremdriften i pågående konkurranser. Utbyggingsprosjektene er stort sett i rute og anleggsdriften går foreløpig tilnærmet som normalt.

Nå skal selskapet legge til rette for tiltak som skal avhjelpe situasjonen mange entreprenører og rådgivere opplever som svært dramatisk, med kansellerte kontrakter, en anstrengt markedssituasjon og konkursfare.

Tiltak 

- Vi sikrer at pågående konkurranser gjennomføres og at kontrakter signeres. I dag signerte Nye Veier og AF Gruppen en veikontrakt med en ramme på ca. fire mrd. kroner. Vi skal også fullføre pågående konkurranser for å sikre at kontraktene signeres og ikke forskyves ut i tid, sier administrerende direktør Anette Aanesland.

Nå ønsker ledelsen i Nye Veier møter med entreprenørene og rådgiverne som samarbeider med selskapet.

Her er «menyen» av tiltak som kan være aktuelt å tilby:

  • Kortere betalingsfrist
  • Forskuddsbetaling
  • Betale ut innestående
  • Gi lengre tidsfrister

Mindre kontrakter

Nye Veier forutsetter at tiltakene også kommer underentreprenører til gode.

Fakta:

  • Nye Veier har sju kontrakter under bygging – alle går stort sett som planlagt
  • Tre konkurranser går som planlagt: E18 Langangen-Rugtvedt, E6 Storhove-Øyer og E6 Moelv-Roterud
  • E6 Kvænangsfjellet – ut i markedet i mai

Aanesland forklarer at det også kan bli aktuelt å splitte opp det som i utgangspunktet ville vært store kontrakter, i flere mindre.

- Vi vurderer dette fordi vi ser et marked her hjemme som opplever dramatiske tider. Da er vårt svar å komme aktørene i møte, blant annet med en tilpassing av kontrakter, sier Aanesland.

Øker tempoet

Nye Veier vil i tillegg sette fart i arbeidet med nye konkurranser på strekninger der finansieringen er sikret. Også her kan det ligge til rette for, i Nye Veier-sammenheng, mindre kontrakter.

- Det er viktig å sikre at planlagte konkurranser kommer ut i markedet. De konkurransene som allerede er annonsert bør i så stor grad som mulig sendes ut i markedet til angitt tid. For oss som byggherre er det viktig at det er et fungerende marked til stede også etter at koronaviruset ikke lenger preger hverdagen vår, forklarer Aanesland.

Det gjelder også arbeidet med eksempelvis reguleringsplaner. Nye Veier vil inngå rammeavtaler med rådgiverne for å spare tid.

- Hensikten med en slik rammeavtale er å sikre at vi får gode team som kan gjennomføre reguleringsplaner – uten å måtte ha en ny konkurranse for det enkelte oppdraget, for eksempel reguleringsplaner. I disse koronatider er det viktig å holde hjulene i gang – også for rådgiverne, avslutter Aanesland.