Foto: Stortinget

Transportseier på tinget

Stortinget sikret idag flertall for å utrede digitalt transportregister, gjøre elektroniske fraktbrev obligatoriske og muliggjøre innkreving av kabotasjebøter på stedet.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

I forbindelse med Justiskomiteens behandling av Samtykke til ratifikasjon av tilleggsprotokoll 20. februar 2008 om elektroniske fraktbrev (eCMR) til Genève-konvensjonen 19. mai 1956 om fraktavtaler ved internasjonal godsbefordring på veg (CMR), fremmet Arbeiderpartiet og SV tre tilleggsforslag som alle er i tråd med NLFs vedtatte politikk på området:

  • De ber regjeringen utrede og fremme forslag om et digitalt transportregister for all internasjonal godstrafikk, kombinerte transporter og kabotasjeturer i Norge.
  • De ber om at elektroniske fraktbrev gjøres obligatoriske.
  • De ber regjeringen fremme forslag om nødvendige regelendringer som sikrer at det blir mulig å kreve inn bøter for brudd på kabotasjeregelverket når bruddet oppdages.

Lene Vågslid (Ap), leder i Justiskomiteen, forteller at forslagene uten tvil er inspirert av innspill fra NLF.

– Ulovlig kabotasje er et stort problem for norsk transportnæring. NLF har gjennom lang tid pekt på økt digitalisering og opprettelse av et transportregister som viktige verktøy for å sette kontrollmyndighetene i stand til effektiv kontroll og sanksjonering av brudd på kabotasjeregelverket. Vi er svært fornøyde med at resten av opposisjonen varsler støtte til forslagene, og dermed instruerer regjeringen til å ta grep, sier hun i en kommentar.

Forventer at regjeringen følger opp

NLF-direktør Geir A. Mo er også godt fornøyd med at forslagene ser ut til å få flertall. Han minner om at NLF første gang foreslo dette i Stortinget høsten 2012.

– Etter det fikk vi flertall for forslaget i det såkalte «Kabotasjeutvalget» som kom med sin innstilling i 2014 og senere i «Tre-parts bransjeprogram» som også var enstemmige i sin tilråding. NLF har, sammen med gode samarbeidspartnere, argumentert for dette i hele åtte år. Nå var det derfor på tide at et flertall i Stortinget ga en tydelig marsjordre til regjeringen i denne saken. Vi trenger politisk handling og gjennomføringsevne. Det blir nå viktig for oss å følge opp relevant statsråd for å sørge for at dette faktisk blir prioritert.

Han mener de ikke trenger å bruke lang tid, og viser til vårt naboland i sør.

– Danskene har allerede bestemt å innføre et slikt register, så det er ingen grunn til å finne opp hjulet på nytt. En studietur til Danmark er kanskje ikke å anbefale i disse dager, men jeg er sikker på at regjeringen i likhet med mange andre har svart belte i videokonferanser for tida, legger han til med et smil.

SP og FrP sikrer flertall

Jenny Klinge (SP), som var saksordfører i Justiskomiteen, mener innføring av obligatorisk elektronisk fraktbrev vil styrke norske interesser ved at det blir vanskeligere å operere her til lands for useriøse aktører.

– Bransjen har i lang tid vært utsatt for aktører som både unndrar moms, driver med ulovlig kabotasjekjøring, sosial dumping og svekker sikkerheten for oss alle som ferdes på veiene våre. Med de endringer som blir vedtatt i dag blir det enklere for myndighetene både å holde oversikt knyttet til hvilke aktører som opererer hvor, samt kunne ilegge straff i form for brudd på regelverket, sier hun.

Også Morten Stordalen fra FrP mener regjeringen nå må få dette på plass.

– NLF har vært svært tydelige på at de ønsker et digitalt transportregister for all internasjonal godstrafikk, kombinerte transporter og kabotasjeturer i Norge. Vi er enige med NLF i at dette kan være et godt verktøy, som sammen med at de nye elektroniske fraktbrevene som er planlagt i CRM-direktivet, gjøres obligatorisk, vil styrke muligheten for å både raskere og enklere kunne slå ned på ulovlig transport og kabotasje, sier Stordalen i en kommentar.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS