Ny reservevannløsning fra Holsfjorden i Buskerud til Oslo skal være på plass innen 2028.
Ny reservevannløsning fra Holsfjorden i Buskerud til Oslo skal være på plass innen 2028.

Skanska tildelt kontrakt på fjellhaller i Oslo

Første store kontrakt i prosjekt Ny vannforsyning Oslo til Skanska. Utførelsesentreprisen omfatter fjellhaller på Huseby og tre tunneler på totalt fem kilometer.

Publisert

Kontrakten er den første utførelsesentreprisen i Norges største vann- og avløpsprosjekt, som er Oslo kommunes største enkeltinvestering noensinne.

- Vi gleder oss over å kunne innstille Skanska til denne kontrakten, og ser frem til et godt samarbeid med entreprenøren, sier etatsdirektør Anna Maria Aursund i Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune.

- Norsk kompetanse i verdensklasse

Direktøren forteller at hun gleder seg over å kunne bidra med nye oppdrag til en bransje, som så mange andre bransjer, er påvirket av den pågående koronakrisen.

Etatsdirektør Anna Maria Aursund i Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune ser frem til et godt samarbeid med Skanska.
Etatsdirektør Anna Maria Aursund i Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune ser frem til et godt samarbeid med Skanska.

- Kontrakter som dette bidrar også til å holde hjulene i gang i en vanskelig tid, og vi håper å kunne starte arbeidet allerede i juni.

Etter tilbudsfristen for den første kontrakten 16. mars 2020 har arbeidet med vurderinger av innkomne tilbud pågått for fullt.

- Vi er glade for at de største norske entreprenørene har vist interesse for denne kontrakten. Norsk kompetanse på sprengning av tunneler og bergrom er i verdensklasse, og dette er en krevende jobb som omfatter arbeider i flere tett befolkede områder, sier Aursund.

En av åtte store kontrakter i milliardprosjektet

Bystyret fattet vedtaket om prosjekt Ny vannforsyning Oslo i november 2019, med en kostnadsramme på 12,5 milliarder kroner.

Kontrakten som Skanska nå er innstilt til, er den første av i alt åtte store kontrakter i prosjektet. Den omfatter sprengning av fjellhaller til vannbehandlingsanlegget, to adkomsttunneler og en tunnel for overløpsvann.

Oppstart for arbeidet på anleggsplassene er avhengig av den pågående behandlingen av klager som har kommet inn på reguleringsplanvedtaket. Forventningen er å kunne signere denne kontrakten i juni 2020.

Vann fra Buskerud til Oslo innen 2028

I dag får 90 % av Oslos innbyggere vann fra Oset vannbehandlingsanlegg ved Maridalsvannet. Hvis noe skjer med vanntilførselen herfra, står store deler av byen uten vann etter kort tid. Hovedstaden trenger en reservevannforsyning for å sikre byen tilgang på drikkevann i en situasjon vanntilførselen fra hovedvannkilden settes ut av spill. Prosjekt Ny vannforsyning Oslo skal sikre byens innbyggere en fullgod reservevannforsyning innen 2028.

Holsfjorden i Buskerud er valgt som råvannskilde. Fra Vefsrud i Lier skal det bygges en 19 kilometer lang tunnel gjennom Lier, Hole og Bærum til Huseby vest i Oslo. Råvannet ledes inn til et vannbehandlingsanlegg som bygges under Husebyskogen.

Videre skal man bygge en rentvannstunnel fra Huseby inn til Oslo sentrum for å føre drikkevannet inn på Oslos eksisterende vannledningsnett.

De fysiske arbeidene har forventet oppstart sommeren 2020.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS