Bare småarbeid gjenstår før prosjektet E6 Helgeland sør er ferdig. Dette bildet er tatt i retning Sandvik folkehøyskole, hvor Skanska har sin anleggsrigg.

Fikk tillatelse til å jobbe på E6 i karantenetiden

Skanska returnerer til Helgeland for å fullføre prosjektet E6 Helgeland sør. Mange av Skanskas arbeidere kommer sørfra og er derfor i utgangspunktet pålagt karantene på 14 dager.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Formannskapet i Vefsn kommune har imidlertid innvilget unntak fra forskriften.

- Det betyr at aktiviteten kan gjenopptas og vi fortsatt kan styre mot planlagt ferdigstillelse av prosjektet denne sommeren, sier delprosjektleder Rainer Smedseng i Statens vegvesen.

Må bli på anlegget

Dispensasjonen er gitt under klare forutsetninger: For at arbeiderne skal kunne jobbe i karantenetiden, har de ikke anledning til å bevege seg utenfor anleggsområdet så lenge den varer.

- I tillegg har Skanska innført ekstraordinære tiltak på rigg og anlegg for å forhindre smittespredning, sier Smedseng.

Lenger sør, i Grane kommune, jobber underentreprenør Hæhre på strekningen Lille Majavatn–Brenna. De er innvilget tilsvarende unntak, under samme restriksjoner som Skanska.

Restarbeid før ferdigstillelse

E6 Helgeland sør er ett av tre delprosjekter i pakken E6 Helgeland, og nå drar det seg mot ferdigstillelse. I parsellene nord for Mosjøen gjenstår bare restarbeid, som asfaltering, etablering av sideveger, rydding av sidearealer og etablering av grøfter.

I Grane gjenstår tilsvarende arbeider. I tillegg skal det bygges en overgang for reindrift lengst sør i parsellen. Dette arbeidet medfører at en kilometer av den nye veien vil bli åpnet noe senere enn resten av parsellen.

- Med det unntaket har vi som mål å kunne åpne hele delprosjektet samtidig denne sommeren, sier Smedseng.

Powered by Labrador CMS