Revidert nasjonalbudsjett 2020

Samferdselsminister Knut Arild Hareide hadde fredag 31. januar 2020 sitt første reelle oppdrag som samferdselsminister, da han tok første spadetak for nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker på Vestfoldbanen. Nå fører ekstra (og tidlige) kostnader på Follobanen, Vestfoldbanen og Østfoldbanen til at andre jernbane-strekninger får utsatt utbygging i 2020 og 2021.

Fjerner 278 mill. fra Ringeriksbanen/E16

Og utsetter bygging av Intercity-strekning på Dovrebanen

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Tirsdag 12. mai la regjeringen frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett. Det bremses kraftig i enkelte jernbaneprosjekter. Årsaken skal være overskridelser av budsjetter i andre jernbaneprosjekter.

- Utbyggingsaktiviteten på jernbanenettet er høy. de kommende årene vil flere prosjekt åpne for trafikk og gi de reisende et bedre togtilbud. Samtidig er det klart at jernbanesektoren nå står overfor en krevende økonomisk situasjon på grunn av økte kostnader i år på Follobanen, Østfoldbanen og Vestfoldbanen. Vi må prioritere disse pågående prosjektene, men det får dessverre konsekvenser for fremdriften i andre utbyggingsprosjekter på jernbanen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Regjeringen foreslår å tildele 826 millioner kroner til investeringer på jernbanenettet i statsbudsjettet 2020. Dette gjør at utbyggingen kan fortsette som planlagt på Follobanen, Østfoldbanen og Vestfoldbanen.

Årsaker

Det er flere årsaker til de økte kostnadene. På Follobanen har valutakostnader på grunn av svak kronekurs, entreprenørkonkurs og mer krevende grunnforhold enn forutsatt gitt økte kostnader.

På Vestfoldbanen kommer utgiftene til Intercity-strekningene Drammen-Kobbervikdalen og Nykirke-Barkåker ifølge regjeringen «tidligere enn forutsatt». Dette gir høyere prosjektkostnader de to første årene, men prognosen for kostnadene «tilsier at begge prosjektene fortsatt holder seg innenfor styringsrammen».

På Østfoldbanen skal det være stor aktivitet i «leverandørmarkedet» som har gitt høyere priser enn forventet ved byggingen av Sandbukta-Moss-Såstad.

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 fratas 278 mill. kroner

Som følge av kostnadsøkningene på de pågående utbyggingsprosjektene, foreslår regjeringen å redusere tildelingen til planlegging av fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Høgkastet-Hønefoss med 278 millioner kroner, til 250 millioner kroner.

Det betyr at det blir brukt færre kroner på grunnerverv og arkeologiske utgravinger i år enn opprinnelig planlagt.

Selv med mindre planlegging i år, kommer regjeringen fortsatt til å arbeide frem forslag til investeringsvedtak for Stortinget i 2021.

Dropper ca. 690 mill. kroner til Dovrebanen i 2020/2021

 En annen konsekvens av kostnadsøkningene, er at det verken i år eller neste år blir satt av penger til å starte anleggsarbeid på Intercity-strekningen Kleverud-Sørli på Dovrebanen.

Opprinnelig var det bevilget 180 millioner kroner til å starte bygging her i år, mens behovet for tildeling i 2021 var beregnet til ca. 510 millioner kroner.

Planleggingen av siste del av Intercity-strekningen mot Hamar på Dovrebanen, Sørli-Åkersvika skal fortsette som tidligere forutsatt.

- Bane Nor måtte tidligere i år avlyse konkurranser om bygging av Kleverud-Sørli på grunn av covid-19-pandemien. Selv uten å omprioritere penger fra dette prosjektet, ville den forsinkede konkurranserunden uansett ført til at det ikke var mulig med anleggsstart i år, slik planen opprinnelig var. Vi skal bygge ut både Kleverud-Sørli og Sørli-Åkervika. Vi kommer tilbake til dette i statsbudsjettet for 2022. frem til da vil vi selvsat også vurdere om det er mer hensiktsmessig å bygge ut Kleverud-Sørli-Åkervika som ett prosjekt, sier samferdselsministeren.

Powered by Labrador CMS