Sporveiens ledere gleder seg til å komme i gang med jobben. Fra venstre: Prosjektleder Zeeshan Ahmad Sheikh, byggeleder overbygning Snorre Lindberg og byggeleder Anders Karsten Aamodt.
Sporveiens ledere gleder seg til å komme i gang med jobben. Fra venstre: Prosjektleder Zeeshan Ahmad Sheikh, byggeleder overbygning Snorre Lindberg og byggeleder Anders Karsten Aamodt.

Søker entreprenør til å bygge 400 meter tunnel

Sporveien søker entreprenør til bygging av ny T-banetunell, på Østensjøbanen i Oslo. I tillegg  til tunneljobben, skal to eldre bruer erstattes. Konkurransegrunnlaget ble sendt ut 13. mai.

Publisert

Anleggsperioden er estimert til to år, fra høsten 2020 til høsten 2022.

- Med bygging av tunnel og to bruer bør dette være et prestisjeprosjekt. Her får entreprenøren vist sine egenskaper som gjennomfører av krevende infrastrukturprosjekter i et bymiljø. I tillegg setter de varige spor etter seg i Oslos byutvikling, sier prosjektleder Zeeshan Ahmad Sheikh i Sporveien. 

Bygget på 20-tallet

Rundt én kilometer av Østensjøbanen skal fornyes: T-banestrekningen mellom Brynseng og Hellerud stasjon. Strekningen ble bygget i perioden 1923-1926 og preges av alderen.

Illustrasjon over byggeområdet.
Illustrasjon over byggeområdet.

Eldre tekniske løsninger gir mye vedlikehold og i tillegg er strekningen bratt og svingete. Dette gir mye støy og slitasje og bidrar til å begrense hastigheten til 30 km/t over en lengre strekning. Den lave hastigheten gjør at forsinkede tog i liten grad greier å ta igjen tapt tid og dette forplanter seg utover hele T-banenettet.

- Med tunnel får vi mindre stigning og dette reduserer reisetiden og bedrer kapasiteten mellom Brynseng og Hellerud stasjon. I første omgang vil farten øke fra 30 til 50 km/t og senere når Sporveiens nye signalanlegg tas i bruk er målet å komme opp i 60 km/t. Altså en dobling fra dagens hastighet på strekningen, opplyser Sheikh.

Gang- og sykkelvei i den gamle traséen

Mellom Brynseng og Hellerud er det også to eldre stålbruer; brua over Alnaelva og jernbanesporet, samt brua over Østensjøveien. Disse ble oppført i samme periode som T-banesporet og er i slutten av sin levetid.

I tillegg har brua over Østensjøveien en frihøyde på kun fire meter.

- Når tunnelen er ferdig, vil T-banen gå inn i terrenget ca. 10 meter sør for brua over Østensjøveien og komme ut nær Hellerud stasjon. Dette frigir mye plass i dagens T-banetrasé hvor vi skal etablere gang- og sykkelvei, noe forøvrig Bymiljøetaten finansierer, sier Sheikh.

Ny sammenkobling av Østensjøbanen og Lambertseterbanen

Prosjektet ønsker å opprettholde dagens kollektivtilbud på Østensjøbanen mens strekningen fornyes. Dette løses ved å koble Østensjøbanen sammen med Lambertseterbanen rett nedenfor Høyenhall stasjon.

Da vil linjene til Ellingsrudåsen og Mortensrud benytte Lambertseterbanens spor slik at prosjektet frigjør plass til å skifte ut Bryn bru.

- En slik løsning gir kortere perioder med buss for bane, mens selve tilkoblingen av den nye traséen skjer høsten 2022, forklarer Anders Karsten Aamodt, byggeleder i Sporveien for prosjektet.

Tapte tid

- Vi hadde planlagt å gjøre en del forberedende arbeider i traséen under årets påske. Dessverre ble dette utsatt på grunn av covid-19-situasjonen. Nå blir det litt mer travelt for oss, men vi tror vi skal klare å ta igjen det vi tapte av tid i påsken, sier Aamodt.   

Fremdrift:

Våren/sommeren/høst 2020:           Noe forberedende arbeider

November 2020:                                Opprigging av brakker m.m. på anleggsområdet

Desember 2020:                                Oppstart av anleggsarbeidet

Høsten 2022:                                     Ny T-banetrasé åpner.

Sommer 2023:                                   Ny gang- og sykkelvei åpner.

Konkurransegrunnlaget gikk ut 13. mai og Sporveien regner med å tegne kontrakt med entreprenøren i november i år. Da blir det laget en mer detaljert fremdriftsplan.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS