Utomhusarbeider
Utomhusarbeider

NCC med nye kontrakter for utomhusarbeider

Skal blant annet sørge for at politiet har alt på stell utendørs rett sør for Oslo-grensen.

Publisert

NCC skal utføre utomhus drift og skjøtsel ved politiets nye nasjonale beredskapssenter på Taraldrud sør for Oslo, og for Oslo kommune, Omsorgsbygg.

Kontrakten som er inngått med Politiets Fellestjenester innebærer helårsdrift, som vil si både grøntskjøtsel og vinterdrift ved beredskapssenteret som ligger i Nordre Follo kommune. Kontrakten gir blant annet arbeid for NCCs gartnere og arborister.

- Vi gleder oss til å starte arbeidene, vise hva vi er gode for, og til å utvikle samarbeidet med det som for oss er en ny byggherre, sier områdesjef Svein Nilsplass i NCC i Oslo.

Avtalen har en varighet på tre år med opsjon på inntil tre år, og har en stipulert verdi på 16,8 millioner kroner.

NCC har nylig også inngått en fireårig rammeavtale med Oslo kommune, Omsorgsbygg for kjøp av utomhusarbeider drift, hovedsakelig mindre anleggsarbeider.

- NCC har allerede en kontrakt om skjøtsel av grøntarealer på deler av Oslo kommunes eiendommer, og vi har også hatt denne rammeavtalen tidligere. Oslo kommune er en viktig kunde for oss, og det er gledelig at vi nå er tilbake på denne rammeavtalen, sier Nilsplass.

Avtalen går over fire år og har en stipulert verdi på 10,4 millioner kroner.

Arbeidene starter opp i løpet av vår og sommer 2020.