Det skal utføres veitester på fylkesvei 3940 Djupeslandsveien og fylkesvei 3936 Finslandsveien i Agder over en periode på fem år.

Testveier i Agder

Agder fylkeskommune og Universitetet i Agder samarbeider med flere produsenter om testing av diverse produkter som underlag på fylkesvei.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

På to testveger i Finsland skal produktene testes ut over en periode på fem år.

- Vi skal teste ut forskjellige produkter som kan gi bedre underlag for grus og asfalt. Disse skal vi over noen år overvåke, for å se hvor gode de er til formålet, sier Even Askildsen fra Universitetet i Agder.

- Vi startet tirsdag 2. juni med å legge ut testproduktene. Arbeidene er planlagt sluttført innen lørdag 13. juni. Det gjør at noen naboer kan få omkjøring og litt ventetid til og fra eiendommen sin, sier Karsten Utsogn i Agder fylkeskommune.

Fylkesvei 3940 Djupeslandsveien blir startpunkt ved den gamle veigarasjen på Skinsnes og vil gå fram til Djupesland. Det vil bli asfaltert fra brua på Skinsnes og frem til startpunktet.

Selve teststrekningen skal ha grusdekke i testperioden. Omkjøring via Hønemyrkrysset anbefales mens arbeidene pågår.

Det meste av arbeidene på fylkesvei 3940 vil pågå i perioden 2. – 6. juni. Fylkesvei 3936 Finslandsveien har startpunkt etter innkjøringen til Skogli og vil fortsette videre mot Sundbø. Denne veien skal ha asfaltdekke. På fylkesvei 3936 vil hoveddelen av arbeidet pågå i perioden 8. – 13 juni. Selve asfalteringen vil skje noen uker senere.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS