Illustrasjonsbilde: Kantklipp på fv. 950 ved Ranheim i Trondheim i juni 2015.
Illustrasjonsbilde: Kantklipp på fv. 950 ved Ranheim i Trondheim i juni 2015.

Hvert år skjer uhell og skader i kantslåtten

- Vi har mange uhell med at gjerdenetting og stålstreng ligger i gresset og vikler seg inn i kantslåttmaskinen. Dette er svært farlig for den som sitter i maskinen, sier Trond Einar Elden i Trøndelag fylkeskommune.

Publisert

Sesongen for kantslått langs riks- og fylkesveier er i gang, og hvert år skjer uhell og skader på grunn av fremmedlegemer i gress og kratt.

- Gjerdenetting og stålstreng som ligger i gresset er svært farlig for den som sitter i maskinen. Det hender også at steiner og andre gjenstander blir farlige prosjektiler, som kan skade utstyr og folk, sier Trond Einar Elden, teamleder for drift og vedlikehold i Trøndelag fylkeskommune.

Gjerder langs vei må vedlikeholdes

I «Forskrift om gjerde ved offentlig vei» står det at gjerde langs vei skal vedlikeholdes forsvarlig. Stolpene skal stå med maksimalt 2,5 meters avstand, og tråd og netting skal være strammet godt. Det er ulovlig å bruke gjerde med piggtråd inn mot vei. Også steingjerder skal vedlikeholdes, og utbedres ved behov.

Veikantene klippes i en bredde på seks meter på fylkesvei og åtte meter på riksvei.

Elden oppfordrer alle som har gjerde langs riks- og fylkesvei til å ta en runde for å se til gjerdet, ta nødvendig vedlikehold og fjerne gjerder som ikke er i bruk.

- Strømtråd må flyttes bort fra veikanten slik at vi får klippet kanten. Overvokste grensemerker kan også utgjøre en fare, og vi har opplevd at umerkede stoppekraner har blitt ødelagt. Det er viktig at stoppekraner, vannkummer og lignende blir tydelig merket, og at landbruksredskaper og andre løse gjenstander ikke ligger innenfor klippeavstanden fra veikant, sier Elden.

Kantklipp utføres minimum to ganger i året. Oppstart avhenger av vekstsesongen, men første klipp gjennomføres som oftest i perioden 20. mai–20. juni, og andre klipp i perioden 25. juli–1. september.

- Vi ønsker å ha fine veikanter, og de aller fleste er påpasselige med gjerdeholdet og andre ting, sier Elden.

Bedre trafikksikkerhet

- Vi klipper for å ivareta trafikksikkerheten gjennom å bedre siktforholdene, samt at vi skal hindre spredning og bekjempe uønskede arter og sikre naturlig biologisk mangfold, sier Elden.

Et annet faremoment med kantslåtten er farlige forbikjøringer.

- Vi oppfordrer alle trafikanter og naboer å vise hensyn og forståelse når maskinførerne kjører langs veien for å gjøre en viktig jobb til glede for folk og naturmangfoldet, sier Elden.

Før oppstart av kantslåtten utarbeider utførende entreprenør risikovurderinger, sikker jobb-analyse (SJA) og arbeidsinstrukser med utgangspunkt i byggherrens risikovurdering.

Abonner på vårt nyhetsbrev

Powered by Labrador CMS