Søndre forskjæring Gråmunktunnellen.
Søndre forskjæring Gråmunktunnellen.

LNS signerte tunnelkontrakt på nær 500 mill

SA.Pi. Nor Salini Impregilo - Pizzarotti ANS (Sapinor) og LNS AS signerte mandag 22. juni kontrakt på tunnelarbeidene på jernbanen mellom Nykirke og Barkåker.

Publisert

Sapinor har kontrakt med Bane Nor om bygging av totalt 13,6 km dobbeltspor på Vestfoldbanen.

LNS AS skal i underentreprise drive og sikre 3,8 km tunnel: To hovedtunneler for tog og tilhørende tverrslag og rømningstunneler. Kontrakten har en verdi på nærmere 500 millioner kroner.

- En gledens dag. LNS har vært i området før og bygget jernbanetunneler, og her har vi trivdes godt, sier daglig leder i LNS, Bjørn Kielland. - Vi er derfor både glade og stolte over at Sapinor med dette har gitt oss sin tillit og dermed muligheten til å komme tilbake og bidra med vårt.

 - Vi er stolte. Det er ikke hver dag vi sikrer oss så store kontrakter. Vi er veldig glade for at vi ble valgt av Sapinor til å utføre tunnelene i dette prosjektet, sier konsernsjef Frode Nilsen.

- Det er et krevende oppdrag, men vi har den nødvendige kompetansen og kapasiteten til å utføre dette.

Tunnelarbeidene vil pågå i perioden august 2020 til desember 2021.