Kjell Inge Davik, utbyggingsdirektør, Statens vegvesen.
Kjell Inge Davik, utbyggingsdirektør, Statens vegvesen.

Må etterbetale 1,6 mill i overtidsbetaling

Statens vegvesen slår ned på dårlige lønnsforhold og holder tilbake 1,5 millioner kroner fra samme entreprenør for et annet brudd på arbeidstidsbestemmelsene.

Publisert

Statens vegvesen har den senere tid avdekket to tilfeller der en entreprenør har brutt Arbeidsmiljølovens bestemmelser om avtaler og godkjenningsordninger på arbeidstidsordninger.

Stikkprøvene avdekket i det ene tilfellet en 14-14 ordning som ikke var tariffbundet. Ordningen hadde ikke nødvendig godkjenning fra en fagforening med innstillingsrett. Entreprenøren trodde de kunne benytte seg av en godkjenningsordning fra en annen juridisk enhet, noe som medførte at arbeidstakerne i bedriften utførte arbeid i henhold til en ulovlig arbeidstidsordning.

 Dette førte til at ansatte arbeidet 73,5 timers uke i to uker og deretter to uker fri. En slik ordning gir ingen overtidsbetaling. Etter at dette ble avdekket av stikkprøver har Statens vegvesen pålagt entreprenøren å etterbetale rettmessig overtidstillegg for hele kontraktsperioden. Entreprenøren selv har beregnet dette til en kompensasjon på rundt 1,6 millioner kroner til de ansatte i rettmessig overtidstillegg.

En stikkprøve på en annet anlegg med samme entreprenør avdekket noen av de samme forhold, men lovbruddet er ikke like grovt. Statens vegvesen har også her stilt krav etterbetaling av rettmessig overtidstillegg for hele kontraktsperioden på tre år. Statens vegvesen holder i dette tilfellet tilbake 1,5 millioner til dokumentasjon på etterbetaling foreligger.

Arbeidet med disse to sakene har vært krevende, men entreprenøren skal ha ros for å ordne raskt opp når forholdene påpekes. Statens vegvesen har økt kontrollaktiviteten knyttet til kontraktens krav om lønns og arbeidsforhold, og passer hele tiden på at regelverket følges. Dette er vårt ansvar som byggherre.

 Kjell Inge Davik, utbyggingsdirektør, Statens vegvesen.