Ilsbo H150E med hydraulisk drift for gravemaskin eller kantklipperarm.
Ilsbo H150E med hydraulisk drift for gravemaskin eller kantklipperarm.

Tokvam overtar rettighetene til Ilsbo krattknusere

Tokvam AS på Reinsvoll kjøper produkt- og merkevarerettigheter fra den svenske kantklipperprodusenten Ilsbo Tools AB.

Publisert

Avtalen innebærer at Tokvam overtar produksjon og utvikling av Ilsbo krattknusere, inkludert rettighetene til merkenavnet Ilsbo Tools. Tokvam overtar også forhandleravtalene med Lantmännen i Sverige og Eik Maskin i Norge.

- Vi er meget tilfredse og ydmyke i forhold til denne muligheten. Ilsbo Tools er en virksomhet vi har kjent og fulgt i lengre tid og produktene passer Tokvam veldig godt. Vi kommer til å ha sterkt fokus på videreutvikling av maskinene for å sette fart på veksten. Vi ser også at dette er et markedssegmenter vi ønsker å ha langt mer fokus på fremover. I den sammenheng er vi veldig glade for at vi har med flere ressurser fra Ilsbo i 2-3 år fremover, inkludert eier, grunder og produktutvikler Leif Andersson, sier daglig leder i Tokvam AS, Finn Kristian Tokvam.

Dette betyr flere sommerprodukter og betydelig økt eksportandel for den familieeide industribedriften. Tokvam AS har i lengre tid hatt en uttalt målsetning om å bli en bedrift som leverer løsninger for «veivedlikehold» året rundt til større deler av verden. Med dette oppkjøpet gjør bedriften et stort steg mot dette.

Ilsbo krattknusere er produkter som skal holde veiskuldre og grøfter fri for ugress, kratt og småbusker. Produktene egner seg spesielt godt til å fjerne oppvekst av kratt, men kan også kutte trær med en stammediameter opp til 100 mm.

Ilsbo M150S med mekanisk drift for traktor.
Ilsbo M150S med mekanisk drift for traktor.

- Vi måtte investere betydelig eller selge

Avtalen mellom Ilsbo Tools AB og Tokvam AS gjelder produktrettighetene til Ilsbo krattknusere og rettighetene til merkevaren Ilsbo Tools.

Leif Andersson vil fortsette sin drift i mindre skala og satse på andre produkter. Hvilke produkter og under hvilket merkenavn er ennå ikke klart.

- Vi har kommet til et veiskille der vi enten må investere betydelig for å øke volum eller selge rettighetene til noen andre som ville ta denne reisen. Gitt all usikkerheten vi ser i dagens marked var dette en bra løsning for oss, sier Leif Andersson.

- Vi har kjent Tokvam og deres virksomhet i lang tid og er veldig fornøyde med at det er de som skal ta «Ilsbo röjaren» inn i fremtiden.

Første oppkjøp i bedriftens 62-årige historie

- For Tokvam har ikke oppkjøp vært en aktiv del av bedriftens strategi så langt. Når det er sagt, har vi alltid fulgt bransjen og konkurransesituasjonen veldig tett og hatt en uttalt strategi om å vurdere oppkjøpsmuligheter som en del av vår vekstfilosofi, sier Finn Kristian Tokvam.

- Det er en første gang for alt og akkurat nå så føltes dette oppkjøpet både riktig og viktig for oss i Tokvam.

Tokvam ønsker å være «innovative og offensive i flere dimensjoner».

- Dette oppkjøpet og de ressursene og innsatsen vi kommer til å legge i videreutvikling av disse produktene skal være et bevis på det.

Økt eksport og mer salg i sommerhalvåret

Tokvam forventer en umiddelbart en omsetningsvekst på 15-20% som følge av oppkjøpet, men ambisjonene for dette produktområdet er langt større.

En offensiv satsing bestående av produktutvikling, god utnyttelse av nye og eksisterende distribusjonskanaler og offensiv markedsføring skal legge til rette for en dobling av omsetningen i produktområdet «Krattknusere» på mellomlang sikt.

- Vi har hatt tydelige mål i Tokvam om å fortsette den internasjonale veksten og i tillegg redusere produktrisikoen med flere produkter som selges i sommerhalvåret. Vi startet et utviklingsløp med feiemaskiner fire år tilbake som fortsatt pågår med full kraft. I tillegg kan vi nå komplettere med denne produktgruppen som i dag kalles både «Kantklippere» og «Krattknusere». Samlet vil dette gi oss en betydelig økt andel sommerprodukter. For fem år siden hadde Tokvam ingen sommerprodukter, men i 2021 kan sommerprodukter stå for mer enn 25% av den totale omsetningen, sier Finn Kristian Tokvam.