Det blir gratis å kjøre i Hundvågtunnelen en stund til.

Vegvesenet hever Ryfast-kontrakt

Statens vegvesen hever kontrakten med selskapet Tecsidel som leverandør av systemet for bompengeinnkreving i Ryfast.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Ryfast-prosjektet består av Ryfylketunnelen (åpnet 30. desember 2019), Hundvågtunnelen og Eiganestunnelen (åpnet 22. april 2020). Etter en anbudsrunde ble det spanske selskapet Tecsidel tidlig i 2019 valgt som leverandør av løsning for bompengeinnkreving i prosjektet. Bompengeinnkrevingen skulle ha startet da tunnelene åpnet.

- Vi hever kontrakten på grunn av vesentlige forsinkelser fra leverandørens side. Årsakene til forsinkelsene er at Tecsidels leveranser har holdt for dårlig kvalitet. De tekniske utfordringene har blant annet bestått i at kameraene ikke har vært nøyaktige nok i avlesning av bilskilt, det er problemer med programvareoppdateringer i systemet, og kamerablitsene har også vist seg ikke å være vanntette, sier avdelingsdirektør Per Roald Andersen i Statens vegvesen.

For å begrense den videre forsinkelsen så mye som mulig går Statens vegvesen umiddelbart i gang med å forberede en ny anbudskonkurranse.

- Leverandøren har hatt god tid til å løse problemene, men har fortsatt ikke klart å levere det de har forpliktet seg til i kontrakten. Derfor hever vi kontrakten og setter umiddelbart i gang arbeidet med å skaffe en ny leverandør, sier Andersen.

Powered by Labrador CMS