Det var ikke gitt tillatelse til å frakte gods på denne lastebilen.
Det var ikke gitt tillatelse til å frakte gods på denne lastebilen.

Anmeldt på grunn av denne lasten

Sjåføren på denne lastebilen ble anmeldt etter å ha blitt stoppet for kontroll på Bergerønningen kontrollstasjon langs riksvei 3 i Alvdal.

Publisert

Lastebilen hadde dagkjennemerker og last da den ble stoppet for kontroll torsdag 13. august.

Det er ikke lovlig å ha last når man kjører med prøvekjennemerker dersom det ikke er gitt tillatelse som påføres kjøreseddelen.

Da det manglet, ble de midlertidige kjennemerkene inndratt og sjåføren ble anmeldt.

Dette står det i «Forskrift om bruk av kjøretøy» om bruk av prøvekjennemerke, § 2-19:

Registreringspliktig kjøretøy kan flyttes, prøves, demonstreres eller kjøres i forbindelse med registrering uten å være registrert. Ved slik bruk skal kjøretøyet ha påsatt gyldig prøvekjennemerke og være i forsvarlig stand. Bruk av prøvekjennemerke til annet formål er ikke tillatt. Kjøreseddel for årsprøvekjennemerke eller kjøreseddel for dagsprøvekjennemerke skal medbringes.

Bruk av prøvekjennemerke til ordinær transport av personer og gods er ikke tillatt med mindre det medbringes spesiell tillatelse utstedt av Statens vegvesen. Det regnes ikke som ordinær transport når kjøretøy påsatt prøvekjennemerke trekker tilhenger påsatt prøvekjennemerke og dette vogntoget ikke er lastet med noen form for gods, eller når registrert kjøretøy trekker tilhenger påsatt prøvekjennemerke og tilhengeren er lastet med tilhengere/tilhengerunderstell (chassis).

Nødvendig dokumentasjon og opplysninger skal framlegges for kontroll med utstedelse, tildeling og bruk av prøvekjennemerke.