Hedalen har jobbet i Statens vegvesen siden 2011 og vært prosjektleder for E134-utbyggingen gjennom Øvre Eiker og Kongsberg.

I tillegg har han ledet flere mindre utbyggingsprosjekter som ny fv. 282 Bjørnstjerne Bjørnsons gate i Drammen, E134 Mjøndalen-Langebru i de to Eiker-kommunene og rv. 36 Bø-Seljord.

Hedalen er født på Lillehammer, men har de siste tiårene bodd på Konnerud i Drammen.

Før 2011 jobbet han fem år i konsulentfirmaet Rambøll. Fra 1997 til 2000 ledet han det nasjonale Bedre byluft-prosjektet, før han fra 2000 til 2006 jobbet som sjefingeniør i Drammen kommune.

Hedalen er utdannet sivilingeniør i teknisk geologi fra Norges Tekniske Høyskole (NTH) og Lunds Universitet i Sverige.

Svein Røed som har vært konstituert prosjektleder på E18 Vestkorridoren siden april går tilbake i sin stilling i staben og skal blant annet hjelpe til med ulike sluttoppgjør.