Illustrasjon som viser hvor veitraseen går i dag, og hvor den nye brua skal bygges på fylkesvei 285 i Lier.
Illustrasjon som viser hvor veitraseen går i dag, og hvor den nye brua skal bygges på fylkesvei 285 i Lier.

Signerte kontrakt på brubygging

Skal erstatte bru som raste.

Publisert

18. mai 2016 raste deler av landkaret på Asdøla bru på fylkesvei 285 i Lier i Viken. Brua ble revet og erstattet av en midlertidig bru. Den midlertidige brua har kun ett kjørefelt.

Entreprenøren Consto Anlegg Øst AS skal bygge nye fylkesvei 285 Asdøla bru. Fredag 14. august signerte Viken fylkeskommune og entreprenøren kontrakten. Kontraktsummen er på ca. 58 millioner kroner.

- Vi er glade for at vi snart kan starte byggingen av ny bru over Asdølajuvet, og at vi etter hvert også skal få på plass gode parkeringsmuligheter for dem som bruker det populære turområdet ved juvet, sier Sigurd Velken, prosjektleder i Viken fylkeskommune.

På vegne av Viken fylkeskommune, skal entreprenøren bygge ny bru over Asdølajuvet, på nedsiden av dagens bru. Brua skal bygges som en slakkarmert betongbru på ca. 116 meter, med en utvendig bredde på 11.5 – 12,3 meter.

I tillegg skal det bygges vei som knytter ny bru til dagens vei, og vi skal legge om atkomstene til naboene slik at disse blir tilpasset den nye veien. Vi skal også legge om strømforsyningen i området og private vannledninger sør og nord for brua.

Arbeidene starter høsten 2020, og skal etter planen være ferdig i mai 2022.